Familie van Keulen

Klaske

Klaske (Ates) de Boer

V

Vader
Ate (Piebes) de Boer
Moeder
Grietje (Arjens) Pruiksma
Relaties
Klaas (Thijsses) Jaarsma
Kinderen
Thijs (Klazes) Jaarsma
Grietje Jaarsma
Grietje (Klazes) Jaarsma
Baukjen (Klazes) Jaarsma
Ate (Klazes) Jaarsma
Willemke (Klazes) Jaarsma
Ate (Klazes) Jaarsma
Wybren (Klazes) Jaarsma
843 Heeg, notaris G.�S.�Zijlstra
Inventaris
- Yke Attes de Boer te Heeg
- Sipke Attes de Boer te Indijk als toeziend voogd
- Douwe Attes de Boer te Smallebrugge
- Trijntje Attes de Boer te Ypecolsga, gehuwd met Piebe Lolles Nauta
- Sipke Aukes Douma te Smallebrugge als vader van en voogd over Auke,
Atte,
Trijntje, Fokeltje en Ytje Sipkes Douma
- Bauke Annes Visser te Heeg als voogd over Klaaske, Tjitske, Johannes en
Geeske Attes de Boer

Bron:
Toegangsnr. : 26
I
843 Heeg, notaris G.�S.�Zijlstra
Verkoping
- Yke Attes de Boer te Heeg
- Sipke Attes de Boer te Indijk als toeziend voogd
- Douwe Attes de Boer te Smallebrugge
- Trijntje Attes de Boer te Ypecolsga, gehuwd met Piebe Lolles Nauta
- Sipke Aukes Douma te Smallebrugge als vader van en voogd over Auke,
Atte,
Trijntje, Fokeltje en Ytje Sipkes Douma
- Bauke Annes Visser te Heeg als voogd over Klaaske, Tjitske, Johannes en
Geeske Attes de Boer

1843 Heeg, notaris G.�S.�Zijlstra
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een zathe en landen te Heeg, koopsom fl. 19.908
- Yke Attes de Boer te Heeg, verkoper
- Sipke Attes de Boer te Indijk, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Douwe Attes de Boer te Smallebrug, verkoper
- Piebe Lolles Nauta te Ypecolsga, gehuwd met Trijntje Attes de Boer,
verkoper
- Sipke Aukes Douma te Smallebrug, verkoper, tevens als vader van en
voogd over
Auke, Atte, Trijntje,


1867 Heeg, notaris P.�J.�Tadema
Huwelijksvoorwaarden
- Tewes Tjeerds Zijlstra te Heeg, bruidegom
- Klaaske Attes de Boer te Heeg, bruid

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54047
Repertoirenr.: 51 d.d. 14 mei 1867

Laatste update: 12-4-2004