Familie van Keulen

Neeltje

Neeltje (Gerrits) Gerritzen

V

Vader
Gerrit (Doekles) Gerritzen
Moeder
Woltje (Gerlofs) Hospes
Relaties
Feite (Fokkes) Hofman
Kinderen
Fokke Hofman
Gerrit Hofman
Woltjen Hofman
Sybolt (Feites) Hofman
Antje Hofman
Fou Hofman
Sybolt (Feites) Hofman
Ferdou Hofman
Sytske Hofman
Gerke Hofman
Fokke Hofman
bron: hillebrandpagina.nl


Uit “De Oerpolder” van Hylke Speerstra: ´Toen Neeltsje Gerrits Gerritsen op 13 maart van het crisisjaar 1881,
zevenenzeventig jaar oud, in het Heidenschap overleed,had ze behalve haar eerste man Feite, zeven van haar elf
kinderen, een schoonzoon, een Schoondochter en negen kleinkinderen naar het kerkhof gebracht.
Haar man Feite was al In 1846 gestorven. Het waren tijden van cholera, tbc, malariakoortsen,
, veeziekten, droge
Zomers en muizenplagen. Aan haar sterfbed zat Auke Roels Abma, haar vijftien jaar Jongere tweede echtgenoot.
‘nu ben ik mijn laatste anker kwijt’ moet hij gezegd hebben toen ze de laatste adem uitblies.
Zonder haar kon Auke het leven niet meer aan. Twee weken na Neeltjes dood pleegde hij
Zelfmoord door zich in de regenput te verdrinken”.

Om precies te zijn 9 dagen na