Familie van Keulen

Jenneke

Jenneke (Damianus / Domianus)

V

Vader
Damianus Dens
Relaties
Schelte (Hendriks) Wiersma

Kinderen met Schelte (Hendriks) Wiersma
Aaltje (Scheltes) Wiersma
Antje (Scheltes) Wiersma
Pieter (Scheltes) Wiersma
Kinderen uit onbekende relatie
Hendrik (Scheltus) Wiersma
Baukjen (Scheltus) Wiersma
Jan (Scheltes) Wiersma
Anne (Scheltes) Wiersma
Memories van Successie

Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1826

Overledene : Jienke Dominianus
Overleden op: 22 juni 1826
Wonende te : Lichtaard
Tekst:
moeder van Hendrik, arbeider Ternaard en wijlen Aaltje Scheltes Wiersma (moeder
van minderjarige Doetje, Jenke, Sybren en Jan Abrahams Faber: voogden zijn Anne
Bouma, onderwijzer en Alle Simons Akkerman, boer).

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 11018
Dagregisternr.: 517

Op microfilm nr. 180 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1752
Dopeling: Janneke
Gedoopt op 1 oktober 1752 in Engwierum
Kind van Domianus Dens en niet genoemde moeder
overlijden / aangifte 22-06-1826 / 24-06-1826
overledene Jienke Dominianus
geslacht v
leeftijd 73 jaar
vader Dominianus Pieters
moeder Aaltje Lieuwes
Relatietype weduwe van
relatie