Familie van Keulen

Feite

Feite (Piers) Ottema

M

Relaties
Antje (Douwes)

Kinderen met Antje (Douwes)
Pier (Feites) Ottema
Siebout (Feites) Ottema
Douwe (Feites) Ottema
Kinderen uit onbekende relatie
Atje (Feites) Ottema
Wonseradeel, huwelijken 1753
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 maart 1753
Man : Feite Piers afkomstig van Parrega
Vrouw : Antie Douwes afkomstig van Hieslum

Gestandaardiseerde namen: FEITE PIERS en ANTJE DOUWES

Workum overlijden/begraven 1778
Overleden: Feijte Piers
Datum : 11 november 1778

Tekst : \"D(iakoni) A(rme)\"
Quotisatiekohieren 1749

Fedde Piers, Workum
Wijk: 2e Espel
Omschrijving: matroos
Gezin volw: 2 en kind: 1
Aanslag: 13-1-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Workum, fol. 40

Gestandaardiseerde naam: FEDDE (m) / FETJE (v) PIERS