Familie van Keulen

Andries

Andries (Koenen)

M

Relaties
Jantje (Piers)

Kinderen met Jantje (Piers)
Koene (Andries) Koenen
Vroukjen (Andries) Koenen
Kinderen uit onbekende relatie
Pier (Andries) Koenen
Knelis (Andries) Koenen
Cnelis (Andries) Coenen
Jannes (Andries) Coenen

Quotisatiekohieren 1749


Andries Coenderts, Weststellingwerf
Plaats: Nijetrijne
Omschrijving: boer
Gezin volw: 3 en kind: 1
Aanslag: 33-9-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Weststellingwerf, fol. 13


Weststellingwerf, dopen, doopjaar 1725
Dopeling: Andries
Gedoopt op 22 april 1725 in Peperga en Blesdijke
Kind van Coene Andries en niet genoemde moeder