Familie van Keulen

Fokke

Fokke (Gerkes) Hofman

M

Moeder
Sybrigh (Sybolts)
Relaties
Ymkje (Dyrks)

Kinderen met Ymkje (Dyrks)
Sybrig (Fokkes) Hofman
Gerke (Fokkes) Hofman

UitbaterBij zuidwestenwind was vanuit Workum geen schip in staat op eigen kracht de Zuiderzee te bereiken. De schepen werden 'an Jager het Sool uit gejaagd'. Deze dienstverlening werd op 17 oktober 1753 door de stadsregering in een streng reglement vastgelegd.

In artikel 1 staat: 'Dat den uitpeerder Fokke Gerkes Hoffman en die hem hierna maals mogen succederen, gehouden sal zijn om altoos ten dienste so van de beurtschippers van hier op Amsterdam of vica versa varende als van andere schippers