Familie van Keulen

Folkert

Folkert (Jacobs) Bosma

M

Vader
Jacob (Klazes) Bosma
Moeder
Baukjen (Gjalts) de Jong
Relaties
Petronella (Arends) van Bloemen

Kinderen met Petronella (Arends) van Bloemen
Arend (Folkerts) Bosma
Wybrigje (Folkerts) Bosma
Janke (Folkerts) Bosma
1890 Veenwouden, notaris L.W. van Kleffens
Schenking
- Folkert Jacobs Bosma te Eestrum
- Baukje Folkerts Bosma te Zandbulten (Westergeest), weduwe van Dirk Wessels
Rosendal
1892 Veenwouden, notaris L.W. van Kleffens
Koopakte
Betreft de verkoop van 2 percelen te Oostermeer, koopsom fl. 1000
- Folkert Jacobs Bosma te Eestrum, verkoper
- Alle Rinderts Leegstra te Eestrum, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 132019
Repertoirenr.: 6505 d.d. 6 januari 1892
1837 Beetsterzwaag, notaris Arnold Andreae
Koopakte
Betreft het huis nr. 230 te Gorredijk, koopsom fl. 460
- Folkert Jacobs Bosma te Suameer, verkoper in kwaliteit
- Jelle Lieuwes Hoogeveen te Gorredijk, koper
- Folkert Jacobus Posthuma te Beetsterzwaag, borg

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 9028
Repertoirenr.: 65 d.d. 21 november 1837