Familie van Keulen

Jan

Jan (Sjoerds) van der Bij

M

Vader
Sjoerd (Pieters) van der Bij
Moeder
Sjoukjen (Jans)
Relaties
Geeske (Dictus) Benedictus
Kinderen
Loltje (Jans) van der Bij
Sjoerd (Jans) van der Bij
Sjoukje van der Bij
Benedictus (Jans) van der Bij
Pieter (Jans) van der Bij
Geertje (Jans) van der Bij
Echtpaar woont op Kooten.
Jan verklaart bij het huwelijk van zoon Pieter geen schrijven te hebben geleerd.
koopbrief Jan Sjoerds van der Bij Kooten verkoper heide en anderen; koopsom fl. 15 in 1824 Optwijzel , notaris Jan Romein, Buitenpost.
Familienamen 1811
Bij, Jan Sjoerds van der, Kooten
k. Joltje 16, Sjoerd 12, Sjoukje 10, Binnediktus 9, Pieter 4, Geertje 2
Memories van Successie

Kantoor Kollum 1837

Overledene : Jan Sjoerds van der Bij
Overleden op: 27 januari 1837
Wonende te : Kooten
Tekst:
koemelker; vader van Benedictus, arbeider, Sjoukje, te
Kortwoude o/Surhuizum, Pieter, arbeider en Hedzer Jans
v.der Bij, idem.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1834-1842
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr.: 10002
Aktenr. : 119a
Op microfilm nr. 174 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar
Memories van Successie

Kantoor Hardegarijp 1855

Overledene : Hedzer Jans van der Bij
Overleden op: 28 augustus 1855
Wonende te : Kooten
Tekst:
arbeider; broer van Dictus, idem en Sjoukje Jans van der
Bij, arbeidster Harkema Opeinde.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap