Familie van Keulen

Hiltje

Hiltje (Everts) Postma

V

Vader
Evert (Everts) Postma
Moeder
Aukje (Jans) van der Veen
Relaties
Wessel (Tietes) Kamminga
Kinderen
Aukje (Wessels) Kamminga
Memories van Successie

Kantoor Heerenveen 1849

Overledene : Aaltje Everts Postma
Overleden op: 19 augustus 1849
Wonende te : Akkrum
Tekst:
dochter van wijlen Evert Everts Postma & Akke Jans van der
Veen, te Garijp; zuster van Jan, schipper, Wybe,
schippersgezel te ?, Hiltje (vrouw van Pieter Tietes
Kamminga, wever Eestrum) en Zwaantje Everts Postma (vrouw
van Jan Jans Kobus, idem Garijp).

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818
Memories van Successie

Kantoor Heerenveen 1849

Overledene : Aaltje Everts Postma
Overleden op: 19 augustus 1849
Wonende te : Akkrum
Tekst:
dochter van wijlen Evert Everts Postma & Akke Jans van der
Veen, te Garijp; zuster van Jan, schipper, Wybe,
schippersgezel te ?, Hiltje (vrouw van Pieter Tietes
Kamminga, wever Eestrum) en Zwaantje Everts Postma (vrouw
van Jan Jans Kobus, idem Garijp).

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818