Familie van Keulen

Klaas

Klaas (Sytses) Sytsma

M

Vader
Sytze (Menzes) Sytsma
Moeder
Sjoerdje (Klaases)
Relaties
Fokje (Jans) Schouwstra
Kinderen
Jan (Klazes) Sytsma
1843 Buitenpost, notaris C. Houdijn Beekhuis
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 275
- Klaas Sytses Sytsma, koemelker te Twijzel, schuldenaar
- Bartele Ritskes Kloosterman, landeigenaar te Kooten, schuldeiser; en anderen

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 24035
Repertoirenr.: 64 d.d. 30 december 1843
1853 Buitenpost, notaris Chr. Houdijn Beekhuis
Royement, akte niet aanwezig
- Bartele Ritskes Kloosterman te Kooten; en anderen
- Klaas Sytses Sytsma te Harkema Opeinde

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 24045
Repertoirenr.: 57 d.d. 12 maart 1853

Laatste update: 2-8-2005
1860 Augustinusga, notaris N. Sickler
Koopakte
Betreft de verkoop van 4/7 deel in enige onroerende goederen te Kooten, Harkema
Opeinde en Drogeham, koopsom fl. 1200
- Fokje Jans Schouwstra te Twijzel, gehuwd met Klaas Sytzes Sytsma, verkoper;
en anderen
- Aebele Jans Schouwstra te Drogeham, koper
- Hylke Jans Schouwstra te Drogeham, koper
- Antje Jans Schouwstra te Drogeham, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6041
Repertoirenr.: 192 d.d. 27 december 1860

1860 Augustinusga, notaris N. Sickler
Decharge
- Fokje Jans Schouwstra te Twijzel, gehuwd met Klaas Sytzes Sytsma; en anderen

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6041
Repertoirenr.: 193 d.d. 27 december 1860

Laatste update: 4-4-2006
1819 Buitenpost, notaris J. Romein
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Kooten, koopsom fl. 400
- Klaas Sytzes Sytsma te Optwijzel, verkoper
- Iebele Annes Faber te Kooten, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 24010
Repertoirenr.: 222 d.d. 27 september 1819

Laatste update: 5-9-2006

Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1798, doopjaar 1798
Dopeling: Klaas
Geboren op 3 mei 1798 in Kooten
Gedoopt op 28 mei 1798 in Twijzel/Kooten
Zoon van Sytse Minses en Sjoerdje Klazes

Opm.: De vader is getuige