Familie van Keulen

Douwe

Douwe (Jacobs) Douma

M

Vader
Jacob (Douwes) Douma
Moeder
Rienkje (Sydses)
Relaties
Trijntje (Jans) Dijkstra

Kinderen met Trijntje (Jans) Dijkstra
Tjitske (Douwes) Douma
Trijntje (Douwes) Douma
Jan (Douwes) Douma
Renske (Douwes) Douma
Jakob (Douwes) Douma
Kinderen uit onbekende relatie
Auke (Douwes) Douma
Jakobje (Douwes) Douma
Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1832
Man : Douwe Jakobs Douma
Vrouw: Trijntje Jans Dijkstra
- Op 8 november 1832 ingekomen van Metslawier

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1840
Man : Douwe Jakobs Douma
Vrouw: Trijntje Jans Dijkstra
- Op 9 mei 1840 ingekomen van Ee
Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1840
Man : Douwe Jacobs Douma
Vrouw: Trijntje Jans Dijkstra
- Op 10 augustus 1840 vertrokken naar Anjum