Familie van Keulen

Jacob

Jacob (Douwes) Douma

M

Vader
Douwe (Johannes)
Moeder
Lysbert (Thijssens)
Relaties
Rienkje (Sydses)
Kinderen
Sieds (Jacobs) Douma
Elisabeth (Jacobs) Douma
Douwe (Jacobs) Douma
Jan (Jacobs) Douma
Auke (Jacobs) Douma
Gerben (Jacobs) Douma
Geert (Jacobs) Douma
Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1816
Jakob Douwes Douma
- In 1816 lidmaat
- In mei 1821 overleden
Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1776
Man : Jacob Douwes
Vrouw: Rienske Siedses
Woonplaats: Anjum
- Op 18 februari 1776 belijdenis

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1789
Jacob Douwes
Woonplaats: Anjum
- Op 24 april 1789 kerkeraad

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1772
Man : Jacob Douwes
Vrouw: Rienske Siedses
- In 1772 lidmaat
Opm. : en in 1776, 1780 en 1783
- In 1780 kerkeraad