Familie van Keulen

Sijke

Sijke (Pieters)

V

Relaties
Doede (Johannes) Boitsma

Kinderen met Doede (Johannes) Boitsma
Martijntje (Doedes) Boitsma
Hyke (Doedes) Boitsma
Pieter (Doedes) Boitsma
Kinderen uit onbekende relatie
Wytske (Doedes) Boitsma
Memories van Successie

Kantoor Dokkum, overl. jaar 1832

Overledene : Sijke Pieters
Overleden op: 14 januari 1832
Wonende te : Nes (Westdongeradeel)
Tekst:
moeder van Siebe, landbouwer, Martijntje (vrouw van Kornelis Pieters Heeringa,
landbouwer), Hieke (vrouw van Jacob Idzes van Eizinga, landbouwer Anjum),
Johannes, gardenier Oosternijkerk, Jacob, gardenier, Wytske en wijlen Pieter
Doedes Boitsma (man van Sjoukje Harmens de Lang; vader van minderjarige Grietje
en Sijke Pieters Bo