Familie van Keulen

Hinke

Hinke (Sikkes) Pitstra

V

Vader
Sikke (Jans) Pitstra (Pit)
Moeder
Dieuwke (Luitzens) de Vries
Relaties
Jille (Gerkes) van Dekken
Kinderen
Gerke (Jilles) van Dekken
Memories van Successie

Kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1876

Overledene : Hinke Sipkes Pitstra
Overleden op: 13 februari 1876
Wonende te : Surhuisterveen

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

1830 Augustinusga, notaris M. de Vries
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis en 2 tuintjes en een stuk heideveld en
contanten te Surhuisterveen en Surhuizum, bedrag fl. 150
- Dieuwke Luitjens de Vries te Surhuisterveen
- Hinke Sikkes Pitstra te Surhuisterveen, gehuwd met Jille Gerkes van Dekken
- Benedictus Jans Benedictus te Augustinusga, in kwaliteit
- Wytze Hylkes Tjoelker te Augustinusga, in kwaliteit
- Ype Bokkes van der Kooi te Surhuizum als vader van en voogd over Dieu
1833 Augustinusga, notaris M. de Vries
Koopakte
Betreft de verkoop van 7 percelen vastigheden te Surhuizum, koopsom fl. 300
- Hinke Johannes Kamstra te Surhuisterveen, gehuwd met Hielke Egberts Pultrum,
verkoper
- Jille Gerkes van Dekken te Surhuizum, koper
- Hinke Sikkes Pitstra te Surhuizum, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6012
Repertoirenr.: 25 d.d. 6 maart 1833
1835 Augustinusga, notaris M. de Vries
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Surhuisterveen, koopsom fl. 400
- Jan Pieters Hoekstra te Groningen, verkoper
- Jille Gerkes van Dekken te Surhuisterveen, koper
- Hinke Sikkes Pitstra te Surhuisterveen, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6014
Repertoirenr.: 122 d.d. 6 oktober 1835
1847 Augustinusga, notaris M. de Vries
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Surhuisterveen, koopsom fl. 400
- Jille Gerkes van Dekken te Surhuisterveen, verkoper
- Hinke Sikkes Pitstra te Surhuisterveen, verkoper
- Rinze Hielkes de Vos te Drachten, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6026
Repertoirenr.: 80 d.d. 10 mei 1847