Familie van Keulen

Reindert

Reindert (Sytzes)

M

Relaties
Marijke (Ynzes)
Kinderen
Tjalke (Reinders) van der Meer
Wonseradeel, huwelijken 1774
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1774 in Nijhuizum
Man : Reiner Sijtzes afkomstig van Nijhuizum
Vrouw : Marijke Ynzes afkomstig van Ferwoude