Familie van Keulen

Klaas

Klaas (Wybes) Kamminga

M

Vader
Wybe (Hylkes) Camminga
Moeder
Adriaantje (Theunis)
Relaties
Seeske (Eyzes) Sloterdijk
Kinderen
Wiebe (Klazes) Kamminga
Huwelijksakte Achtkarspelen (mairie Augustinusga), 1815
Man : Klaas Wybes Kamminga, oud 28 jaar, geboren te Gerkesklooster
Ouders: Wybe Hylkes Kamminga en Adriaantje Teunis
Vrouw : Seeske Eisses Sloterdijk, oud 20 jaar, geboren te Gerkesklooster
Ouders: Eisse Johannes Sloterdijk en Rienkjen Tiebes
Datum : 23 november 1815, akte nr. 8