Familie van Keulen

Baukjen

Baukjen (Gjalts) de Jong

V

Vader
Gjalt (Folkerts) de Jong
Moeder
Sibbeltje (Aelzen)
Relaties
Jacob (Klazes) Bosma
Kinderen
Folkert (Jacobs) Bosma
1815 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boelgoed
Betreft de verkoop van roerende goederen opbrengst fl. 1362
- Aalsen Gjalts de Jong te Oudega Smallingerland, verkoper
- Baukjen Gjalts de Jong te Suawoude, verkoper
- Folkert Gjalts de Jong te Oudega Smallingerland, verkoper
- Neeltje Gjalts de Jong te Oudega Smallingerland, verkoper
- Tjitske Gjalts de Jong te Suameer, verkoper
- Gjalt Folkerts de Jong, erflater

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 32007
Repertoirenr.: 426 d.d.