Familie van Keulen

Tetje

Tetje (Wybes) van der Meulen

V

Vader
Wybe (Pieters) van der Meulen
Moeder
Gaatske (Folkerts) Wadman
Relaties
Arend (Izaks) van Bloemen
Kinderen
Izaak (Arends) van Bloemen
Anke (Arends) van Bloemen
Petronella (Arends) van Bloemen
Janke (Arends) van Bloemen
Gepke (Arends) van Bloemen
Wybigjen (Arends) van Bloemen
Wybrigje (Arends) van Bloemen
Etje (Arends) van Bloemen
Wiebe (Arends) van Bloemen
Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1863
Aangiftedatum 26 februari 1863, blad nr. 9
Tetje Wybes van der Meulen, overleden 25 februari 1863, 76
jaar, vrouw
Weduwe