Familie van Keulen

Gjalt

Gjalt (Folkerts) de Jong

M

Vader
Folkert (Gjalts)
Moeder
Neeltje (Durks)
Kinderen uit onbekende relatie
Neeltje (Gjalts) de Jong
Tjitske (Gjalts) de Jong
Folkert (Gjalts) de Jong
Aalzen (Gjalts) de Jong
Baukjen (Gjalts) de Jong

Kinderen met Sibbeltje (Aelzen)
Baukje (Gjalts) de Jong

Geen teksten