Familie van Keulen

Douwe

Douwe (Pieters) Tilkema

M

Vader onbekend

Moeder onbekend

Relaties
Fetje (Jans)

Kinderen met Fetje (Jans)
Emkje (Douwes) Tilkema
Kinderen uit onbekende relatie
Ynske (Douwes) Tilkema
Pieter (Douwes) Tilkema
Oostdongeradeel, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1786
Dopeling: Doutsen D. Postumus
Geboren op 25 april 1786 in Oosternijkerk
Gedoopt op 14 mei 1786 in Oosternijkerk
Dochter van Douwe Pieters en Fetje Jans

Opm.: De dopeling is overleden
>Oostdongeradeel, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1786
Dopeling: Doutsen D. Postumus
Geboren op 25 april 1786 in Oosternijkerk
Gedoopt op 14 mei 1786 in Oosternijkerk
Dochter van Douwe Pieters en Fetje Jans

Opm.: De dopeling is overleden


Westdongeradeel, huwelijken 1771
Vermelding: Proclamatie op 8 december 1771 in Holwerd
Man : Douwe Pytters afkomstig van Oosternijkerk
Vrouw : Fetje Jans afkomstig van Holwerd
Opmerking : gehuwd te Oosternijkerk