Familie van Keulen

Folkert

Folkert (Gjalts)

M

Vader
Gjalt (Folkerts)
Moeder
Oetske (Hattums)
Relaties
Neeltje (Durks)
Kinderen
Gjalt (Folkerts) de Jong
Quotisatiekohieren 1749

Folkert Giolts, Tietjerksteradeel
Plaats: Eernewoude
Omschrijving: welgesteld veenbaas
Gezin volw: 2 en kind: 1
Aanslag: 27-9-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Tietjerksteradeel, fol. 79