Familie van Keulen

Baucke

Baucke (Beernts) Faber

M

Vader onbekend

Moeder onbekend

Kinderen
Tjitske (Baukes) Faber
Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Tzietske
Gedoopt op 27 januari 1704 in Ternaard
Kind van Baucke Beerns, mr. smid en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TJITSE of TJITSKE
Vader : BAUKE BERENDS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Ternaard, doop 1635-1811
Inventarisnr. : DTB 761
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Westdongeradeel, huwelijken 1703
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 maart 1703 in Ternaard
Man : Baucke Beerns afkomstig van Ternaard
Vrouw : Antie Beerts van der Mey afkomstig van Ternaard

Gestandaardiseerde namen: BAUKE BERENDS en ANTJE BEERTS