Familie van Keulen

Antje

Antje (Beernts) van der Meij

V

Moeder onbekend

Kinderen
Tjitske (Baukes) Faber
Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1706
Dopeling: Antie Beerts
Gedoopt op belijdenis op 29 januari 1706 in Ternaard
Dochter van niet genoemde vader en van der Mey

Opm.: De dopeling is gehuwd met Baucke Beerns

466 Beert Dirks van der Meij, koopman en boer op Reinsma te Ternaard, doopsgezind, geboren ca. 1653, overleden Ternaard 17 september 1721, zoon van Dirk Jans van der Meij (932) en Antje Gerlofs (933). Getrouwd ca. 1680 met
467 Doetje Wytzes, (Doedtie), doopsgezind, geboren ca. 1659, overleden Ternaard 26 maart 1696, dochter van Wytze Sipkes (934) en Antie Jacobsdr. (935)
Kinderen:
932 Dirk Jans van der Meij, molenaar te Blija, geboren Vrouwenburen 1615, overleden ca. 1668, zoon van Jan Philippus van der Meij (1864) en Yttje Barthouts (1865). Getrouwd Blija, 1646 met
933 Antje Gerlofs, geboren Ternaard ca. 1620, overleden ca. 1690, dochter van Gerlof Jansen (1866) en Trijntje Ritserts (1867)
Kinderen:
Jetske Dirks