Familie van Keulen

Hendrica

Hendrica Kramer

V

Moeder onbekend

Relaties
Leendert van Deijl
Leendert (Jans) van Keulen

Kinderen met Leendert (Jans) van Keulen
Johanna Margaretha (Leenderts) van Keulen
Cornelia (Leenderts) van Keulen
Jan (Leenderts) van Keulen
Hendrik (Leenderts) van Keulen
Cornelia (Leenderts) van Keulen
Anthony (Teunis) (Leenderts) van Keulen
Christiaen (Leenderts) van Keulen
Cristina (Leenderts) van Keulen
Pieter (Leenderts) van Keulen

Kinderen met Leendert van Deijl
Cornelis van Deijl
Cornelia van Deijl
(He)lena van Deijl
Henrica Kraamer is geboren in Nieuwenhuijsen in Duitsland.Neuenhaus is een gemeente in het district Grafschaft Bentheim van de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Scannen 0023.jpg aangifte lijken Hendrica Kraamer
Sypesteyn

Ik ondergeschreeven

Verklaar, bij desen ingevolge, de ordonnantie op het Middel van Begraven geëmaneerd ten gevinge, te doen van het Lijk van hendrica Kraamer Laatst weduwe van Leendert van Keulen
Als gehoorende onder het classes van
Vijftien Guldens om dien Conform
Het voors(ziene) regt te voldoen

Actum Bennebroek, beij mij Ex. bron
Den 24 November 1786 wegens Apsensie
Ontfange de bovengemelde, En per order den
Fl 15-:-:- Luijde Alsboven Secretaris

(Handtekeningen H Guépin en Jacob Hille)

kosten begravenis wijlen weduwe Leendert van Keulen
1786 De erfe van wijle wedu van Leendert van
Keule Debet Aen Jacob van Rijn weegens
Geleevert Brood ten Dienste Bij het overleyde
en seele waeke en kiste als ook ter
Begraefenis.

Den 19 november 2 Langetarwe 13
Den 19 dito 25 Beschuyt 5 8
Den 22 Dito 3 Langetarwe 19 8
Den 22 Dito Aan kleyngoet 8
Den 24 Dito Aen graste Brood 4
Den 24 Dito 8 Ronde Broodjes 13
Den 24 Dito Aan witte Brood 12
Den 24 Dito 25 taefel Beschuyt 6
Somma 7 17
Voldaan den 24 november 1786 Jacob van Rijn

Slotenmaker

Bennebroek 11 january 1787

De erven van de weduwe van Keulen debet an
Carl Luderhas

1786
6 nov: 1 ... tot 1 deur 3
10 1 slot verstelt 1 .. Sleutel 12
Som 15

Voldaan op dato den 15 February 1787
Carl Luderhas