Familie van Keulen

Ids

Ids (Hessels) Banga

M

Relaties
Trijntje (Jans)
Rixtje (Jans)

Kinderen met Trijntje (Jans)
Nuttert (Idses) Banga
Kinderen uit onbekende relatie
Theunis (Idses) Banga