Familie van Keulen

Geeske

Geeske (Doekes) Prins

V

Vader
Doeke (Piers)
Moeder
Trijntje (Johannes) Schonenburg
Kinderen uit onbekende relatie
Jan (Sybrens) Douma

Kinderen met Sybren (Oedses) Douma
Lieuwkje (Sybrens) Douma
Oeds (Sybrens) Douma
Jan (Sybrens) Douma