Familie van Keulen

Johannes

Johannes (Douwes)

M

Kinderen
Douwe (Johannes)
Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1700
Dopeling: Douwe
Gedoopt op 14 juli 1700 in Anjum
Kind van Johannes Douwes en niet genoemde moeder