Familie van Keulen

Hillebrand

Hillebrand van Peer

M

Relaties
Margaretha Wildervanck
Hillebrand van Peer was born Abt. 30-03-1660 in Winschoten, Netherlands, and died Bet. 6-05 - 19-11-1743. He married Margaretha Wildervanck 20-09-1679 in Winschoten, Netherlands. She was born 29-10-1659 in Veendam Wildervank, Netherlands, and died 2-05-1722.
Registratie 20-09-1679 Winschoten

Bruidegom Hilbrandus van Peer

Bruid Margareta Wildervanck

Bron Doop- en trouwboek Winschoten 1646-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 546, folio 342
Naamen der Ledematen der Hervormde Kerk te Wildervank, soo bij de separatie van Veendam en Wildervank in de Wildervank zijn gevonden in dato den 27 April 1702

Omius Oomkens Pastor & Maria Blenke Ehel.
Heer Laurens Trip Kerkvoogd & Lucretia Gockinga Ehel.
Hr. Louijs Sena Kerkvoogd
Juffr. Louijsa Sena JD.
Evert Hindriks Ouderl. & Grietje Jans Ehel
Jan Geerts Smit Ouderl. & Geertje Bruijns Ehel
Hindrick Lucas Diacon & Grietje Alberts Ehel
Remmert Arents Diac. & Wendeltjen Jacobs Ehel
Heer Hilbrant à Peer & Margarita Wilderv. Ehel
Juffr. Henrica van Peer J.D.
Juffr. Hemma van Peer J.D.
275 Hervormde gemeente Noordbroek, 1600 - 1973
U kunt dit stuk raadplegen op de studiezaal van Groninger Archieven.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Archiefnummer:275
Inventarisnummer:87

87 Akte van verkoop en overdracht door Hilbrand van Peer en Margreta Wildervanck, echtelieden, aan de kerkvoogdij van een stuk groenland van circa 4 deimten, gelegen onder de klokkeslag van Nieuw- Scheemda, voor 690 gulden, verleden voor predikant, kerkvoogd en geëligeerde kerspelman van N