Familie van Keulen

Ybeltje

Ybeltje (Symons)

V

Vader onbekend

Moeder onbekend

Kinderen
Pytter (Lieuwes) van Marren
Antje (Lieuwes) van Marren
Symen (Lieuwes) van Marren
Trijntje (Lieuwes) van Marren
Betske (Lieuwes) van Marren
Sake (Lieuwes) van Marren
Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1713
Dopeling: Yebel
Gedoopt op 19 februari 1713 in Niawier
Kind van Symen Aales en niet genoemde moeder
Oostdongeradeel overlijden/begraven 1809
Overleden: Iebeltje Symons, oud 78 jaar
Datum : 7 mei 1809
Plaats : Aalsum
Opm. : De overledene was weduwe en laat een kind na