Familie van Keulen

Jan Hendrik

Jan Hendrik van Keulen

M

Vader
Willem (Pieters) van Keulen
Moeder
Johanna Petronella Hirdes
Jan Hendrik van Keulen is overleden 27-02-1858 Heemstede
s`morgens ten zeven ure-op het dorp-in de ouderdom van bijna
vier jaar-zoon van Willem van Keulen-arbeider-33 jaar-en zijne
echtgenoote Johanna Petronella Hirdes-getuigen de vader-en
Hendrik Stols-smidsknecht-23 jaar-bekende.