Familie van Keulen

Hendrik Coenraad

Hendrik Coenraad van Keulen

M

Vader
Willem (Pieters) van Keulen
Moeder
Johanna Petronella Hirdes
Hendrik Coenraad van Keulen is overleden 06-04-1865
Heemstede-namiddags ten vier ure-aan de Zandvaart-
in de ouderdom van acht maanden-zoon van Willem
van Keulen-arbeider-41 jaar-en Johanna Petronella Hir-
des-echtelieden-getuigen Cornelis van der Laar-arbeider
37 jaar-bekende.