Familie van Keulen

Hendrik Coenraad

Hendrik Coenraad van Keulen

M

Vader
Willem (Pieters) van Keulen
Moeder
Johanna Petronella Hirdes
Hendrik Coenraad van Keulen is overleden 07-10-1867
Heemstede-des nachts half twee ure-aan de Binnenweg
in de ouderdom van vijf maanden-zoon van Willem van
Keulen-arbeider-44 jaar-en zijne vrouw Johanna Petronella
Hirdes-getuigen Pieter van der Aar-46 jaar-broodslijter-
bekende.