Familie van Keulen

Sape

Sape (Rinses) Kooistra

M

Relaties
Rinske (Jitzes) Spar

Kinderen met Rinske (Jitzes) Spar
Jacob (Sapes) Kooistra
Jitse (Sapes) Kooistra
Aebeltje (Sapes) Kooistra
Dantumadeel, dopen, doopjaar 1755
Dopeling: Sape
Geboren in Birdaard
Gedoopt op 8 juni 1755
Zoon van Rinse Jacobs en IJbbeltie Cornelis