Familie van Keulen

Hermanus

Hermanus van Keulen

M

Vader
Hermanus (Pieters) van Keulen
Moeder
Elida Maria Koolhaas
Relaties
Maria van Andel
Hermanus van Keulen is geboren 08-10-1875 Haarlemmermeer
des avonds ten zes ure-zoon van Hermanus van keulen-smid-
46 jaar-en zijne huisvrouw Elida Maria Koolhaas-getuigen Jan
Eggink-ambtenaar-32 jaar-en Johannes Godfried Legel-con-
cierge-53 jaar.