Familie van Keulen

Roelof

Roelof van Keulen

M

Vader
Willem (Willems) van Keulen
Moeder
Jannetje Roelofs
Roelof van Keulen is overleden op zondag 01-04-1877 te Oldebroek-des morgens ten vijf ure in den ouderdom van 11 weken-zoon van Willem van Keulen
tuinman- en diens overleden huisvrouw Jannetje Roelofs-getuigen Gerrit Schoonderbeek-48 jaar-dagloner-en Rens Vierhout-34 jaar-landbouwer.