Familie van Keulen

Pieter

Pieter (Pieters) van Keulen

M

Vader
Pieter (Pieters) van Keulen
Moeder
Josina (Jozina) Provoost
Pieter Pieters van Keulen is overleden 24-02-1849
Heemstede-des middags ten half een ure-in de jaar
ouderdom van vier en een half jaar-zoon van Pieter
van Keulen Jnr.-timmermansknecht-33 jaar-vader
en Pieter van Keulen-landbouwer-56 jaar grootvader
zoon van Pieter van Keulen en Jozina Provoost-
echtelieden.