Familie van Keulen

Lubbertus

Lubbertus Beckeringh

M

Vader
Wilhelmus (Johannes) Beckeringh

Kinderen met Marietje (Jansen)
Beerta Beckeringh

Geen teksten