Familie van Keulen

Beatrix

Beatrix von Boxtart

V

Vader
Petrus Boxtart
Relaties
Floris (Johans) van Haghten / Hachten

Kinderen met Floris (Johans) van Haghten / Hachten
Johanna Walburgis Hachten
Franciscus Gerardus Hachten
1643 - Getuige bij de doop van Margareta Westerhoff
1645 - Getuige bij de doop van Regina van Ceulen
1646 - Getuige bij de doop van Ludowica Riswich, loco.
1646 - Getuige bij de doop van Catharina Timmermans .
1647 - Getuige bij de doop van Hilla Wilick.
1650 - Getuige bij de doop van Maria Dystelrath
1655 - getuige bij de doop van Elisabeth van Ceulen.
1656 - Getuige bij de doop van Conradus Reinerus Knopff


1649Mercurij 7. Februarij 1649 - Stattholder Joost ter Vile Rentmr. Coornoten Peter Cloeck, Johan ter Woort Erschenen die Ehrenveste Florens Hachten furstlicher Salmsche Rentmeister tott Anholdt, ende mett volmacht van sijn E. Huijsfrow
fol. 28 - Joffrow Bartruijt Boxstart, gepassiert voor Richter ende Schepenen der Stadt van Anholdt in dato den sesten Februarij deses 1649 Jaers verzegelt ende beteikent van Anthon Crämer Secretarius in desen E. Gerichte getoont ende gelesen, ende hefft bekant voor eene genoegsame ende welbetaelte summa van pennongen in eenen vasten ende onwederroeplicken,
ewigen erffkoop gecediert ende getransportiert t'hebben, cedierde ende transportierde cracht deses ahn den heere Ritmeester Wilhelm Crock ende die Weledele Margareta Gertruijdt van Diepenbroeck Eheluijden ende derselven Erffgenahmen, Sijn Erve ende goedt den Hoff te Iserloe, so als denselven met allen sijnen pertinentien /: uijthgesondert alleen die Egels Mate :/sampt olden ende nijen recht ende gerechtigheiden iss gelegen int Kerspell van Aelten in die Buerschap van Iserloe, voor
een doorschlechtich ende Kummerfrij allodial goedt, met gienen lasten offte enigen Jaerlixen uhtganck beswaert, allermaten den Transportant hetselve goedt van sijnen Genedigsten Heere den Durchluchtichsten Furst Leopold Philips Carl, Furst van Salm, met Coop
bron: diachronie.nl

1671 Arnhem

Regest 317 Casparus Enssinck als gemachtigde van Margareta Reijgersbergh, weduwe van zal. Wouter Martens van Noort, enige erfgenaam van haar zuster Adriana Reijgersbergh, in leven gewezen huisvrouw van Hendrick Sonnenbergh, vermogens procuratie, op 11-12-1669 voor schout en schepenen binnen Leiden gerichtelijk gepasseerd, sub et re Florens Haghten en Beatrix Boxstert e.l. haar huis, staande en gelegen in de Turfstraat, Dom.s Ouwens ter eenre- en de Paradijs- of Kosterssteeg ter andere zijde;

Datering: 02-09-1671
Folio: 107v
Toegangsnummer: 2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer: 420
archieven.nl