Familie van Keulen

Albert

Albert Boxstart / ten Boxstart

M

Vader
Florens Boxtert Hypothetisch!
Moeder
Mechteld Hypothetisch!

Kinderen met Clara van Walien / Wallien
Derick ten Boxstart
dr. iur. Johan Boxstart
Künne / Cunigunda Boxstert
Floris Boxstart
311. BRÜNEN.

De teenden toe Brunen, tot 5 mare.

Henrick van Hage, „alsoe als siin vorvaderen ende hie dat toe haldene plegen van den heerscap van Wyssche”, 1428 September 27.

Johan Roelvinck, na opdracht door Johan van Hagen, 1482 April 16.

Henrick Verwer, burger te Wesell, na verpanding door Johan Roelvinck, burger te Boickholt, 1495 Maart 18.

Goissen then Weëgh, na lossing, met toestemming van zijn moeders broeder Johan Rolevynck, en na diens dood, 1523 Juli 15.

Goissen then Weegh, na doode van zijn vader Goissen, en na afstand door zijn ouderen broeder, 1526 Augustus 26.

Goessen then Weegh, onmondig, na doode van zijn vader Goessen. Zijn oom Gheerlich Herinck is hulder, 1544 Juni 2. Idem doet zelf den eed, 1562 November 11.

Tilman Herinck, na opdracht in 1563 door Goissen then Weegh. Ailbert then Boxtert is hulder. Daarna draagt hij het leen op ten behoeve van Johan die Korthe,- 1566 Februari 24.

Johan Herincks Telmansz., na doode van zijn vader, 1580 December 10.

N.B. De tienden liggen in het kerspel Brunen in het land van Cleve.

Welpendorp Schmullingh zu Prattenborgh Raebenssoen, na verzuim, 1616 October 24.

Jonker Philips Schmullinck, na doode van zijn vader Welpendorp, 1650 Augustus 30.

Jonker Johan Schmullinck, als leenvolger van zijn broeder Philips. Daarna draagt hij het leen op ten behoeve van jonker Borchart van Roor tot Yennynckhuysen, 1656 April 17.

Johan Gaspar van Roor, onmondig, ria doode van zijn vader Borchardt vnd. Dr. Nicolaes Rioquin Mockingh is hulder, 1665 Maart 5.

Godefrid Jacob van Roohr tot Veninckhuysen, na doode van zijn broeder Johan Gaspar, 1680 Februari 26.

Johan van Leuchterinck, keurvorstelijk Brandenburghsch luitenant, na opdracht door Godefrid Jacob van Rohr tot Venninckhuysen, 1682 October 9.

Herman Frederick van Leuchterinck, onmondig, na doode van zijn vader Johan. Zijn oom Vastart van Galen gnd. Halswick is hulder, 1693 Juni 1.

Idem vernieuwt den eed. Johan Erenrijck van Galen tot Halswick is hulder, 1713 Juni 8.

Wierick Lodewijck van Leugtering, Pruisisch majoor, na doode van zijn broeder Herman Frederik vnd., Pruisisch ritmeester bij het De Witze-regiment. Georgh Hendrik van Huls, secretaris van Emmerik, is hulder, 1724 Februari 23.