Familie van Keulen

NN

NN van Walien

M

Vader onbekend

Moeder onbekend

Oorsprong
Mij is onduidelijk wat de echte oorsprong is van de familie van Walien / Walien. In ieder geval is er een havezate geweest in Winterswijk waar ook een familie Walien heeft geleefd. Zie hiervoor bijvoorbeeld dit boek op delpher en de volgende site: oudwinterswijk.nl.

In later stadium is Walien door een aantal andere families gekocht die de naam van Walien ook achter de naam hebben geplakt: van Munster en van Heeckeren.

In ieder geval lijkt de familie "van Walien" ook nog te bestaan in de 17e eeuw. Zie hier voor een Bernhard die een half erf verkoopt aan van Munster.

fol 34 – Martis 7 Augusti Ao 1620 - Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
Erschenen der Edell und Erntfeste Bernhardt van Walien, die bekande voer sich und sijnen erven, voor eene walbetaelte Somme geldes bester gestalt rechtens in pandtschap sambt rostlicken vreedsamen besit, nutz und gebruijck avergelaten und verkofft te hebben, Herman van Munster burgern und Cornoten toe Aelten und sijnen Erven, sijne Pandtverkopers halve Erff und guet Velthuijss, daervan Koperen vorschreven die ander helffscheidt toestendich, inden kerspell Aelten buerschap Hoerne gelegen, mit sijn toebehoer und gerechticheit Drie Jaerlangk naest einander volgendt, und op Martini Sesstienhondert Drieundtwintich endigende, onlossbaer, und volgentz totter Loesen undergemelt. Alles mit expresse conditie, woefern die Loese op Martini Sestienhondert Drieundtwintich geschien worde, dat Pandtverkoper und Erven,
hem den Pandtkoper und sijnen erven Jairlicx und alle Jaer op Martini, viertien dage voer off nae onverhaelt, Vijfftien daler, den daler ad dertich stuver, den stuver tot vijfftien placken gerekent, onfeilbarer Pension entrichten und toegeven sullen, Alles bij Peen van pendongh
fol 34 v – nae Landtrechte an gemelte Guet, voort alle sijns Verkopers guederen und an den Panden gemelte Pension sambt kosten und schaden toeverhalen. Daerop mit hant und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvongh und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Die Loese mit het Derde Jair und Jairlicx daernae een Vierendeell Jaers toevoren toeverkunden beijdersijdtz voerbeholden, und demnae op S.Martini, viertien dage voer offt nae onverhaelt, mitte Somme van Vijffhondert daler obgemelter geweerden, toe loesen. Alles bij peen van pendongh als vorschreven. Endtlick hebben beijde

sowall Pandtkoper als Verkoper voer sich und oeren erven geconditioniert und verwilkoert, dat Imfall haerer eene sijne helffte des vorschreven Velthuijss erfflick affstaen und verkopen worde, dat alssdan die ander van hun beijden offt sijne erven, wan sie daervoer doen willen offt erleggen werden wat een ander, offt waervoer het een ander bedongen und gekofft, die naeste daertoe sijn sollen. Alles sonder exceptie, bedrog und argelist.