Familie van Keulen

Aantekeningen

Aantekeningen Walien

M

Vader onbekend

Moeder onbekend

1447 Winterswijk

1447 Februari 4.
Eijlborch van Walien en Evert, zijn zoon, oorkonden, dat zij overgedragen hebben aan Paul Wijskinek ee.n jaarrente van · 25 schepel rogge en gerst, gaande uit hun tiende uit Eijsinck te Wenewijck.
Datum anno domini Mo CCCCo XL septimo in profesto beate Aghate virginis.
Oorspr. in Inv. No. 334. De zegels der oorkonders afgevallen.


Daarnaast nog veel in Groenlo.

1531 sep 29 Groenlo

848 Akte, verleden voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Groenlo, van de overdracht door Hynrick van Waelyen namens zijn zuster Grete, samen met Roloff en Evert van Walyen, aan Johan Connynges van een jaarrente groot twee en een halve molder goede winterrogge Grolse maat, onder verband van twee percelen bouwland, gelegen op de Brandemaet onder Groenlo, en hun nader omschreven huis en hof nabij de stadsmuur, wegens een lening groot 25 gouden rijnse guldens, onder voorbehoud van het recht van aflossing van hoofdsom en rente en onder nader vermelde overige voorwaarden, '.

bron: https://proxy.archieven.nl/26/052903701ABC4BB1A0BDF5DD7DF7CD51


Zie ook hier op archieven.nl over een Henrick van Walien, getrouwd met een Hendrick van Rhemen.

Rond dezelfde tijd
1553
1.3.5.1. Bruin van Langen (? 1553), huwt Fye Tenckinck
NB:
Bruin van Langen, zoon van Roelof van Langen en Lyse van Laer, in de ridderschap van Twente, verschreven als riddermatige op de landdagen van Overijssel 1527-1553, overleden 1553, gehuwd met Fye Tenckinck, dochter van Rabo Tenckinck en N.N. van Waliën.
bron: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0239&minr=1126778&miview=inv2