Familie van Keulen

Genealogie

Genealogie van Wieger van Keulen (1888-1958)

Generatie 1

1. Wieger van Keulen
Geboren op 25-2-1888 in Woudsend en overleden op 28-11-1958 op 70 jarige leeftijd in Leeuwarden. Zoon van Bartholome├╝s van Keulen (1851-1930) en Aaltje (Piers) Koenen (1855-1931) .

relaties en kinderen

met Afke Jaarsma

 • 1. Bartholomeus van Keulen geboren op 22-2-1914 in Echten volgt 11
 • 2. Wybren van Keulen geboren op 24-1-1916 in Echten volgt 12
 • 3. Aaltje van Keulen geboren op 4-8-1917 in Echten
 • 4. Sijbolt (Sybolt) van Keulen geboren op 25-3-1919 in Echten volgt 14
 • 5. Pier van Keulen geboren op 17-10-1920 in Echten volgt 15
 • 6. Klaas van Keulen geboren op --1923 in volgt 16
 • 7. Johannes van Keulen geboren op --1927 in Echten volgt 17
 • 8. Johannes van Keulen geboren op 25-9-1930 in Baard volgt 18

Generatie 2

11. Bartholomeus van Keulen
Geboren op 22-2-1914 in Echten en overleden op 28-3-1993 op 79 jarige leeftijd in Groningen. Zoon van Wieger van Keulen (1888-1958) en Afke Jaarsma (1890-1984) .

relaties en kinderen

met Klaske van der Meulen

 • 1. Wieger ( Bartholomeus) van Keulen geboren op 3-9-1939 in Goenga volgt 111
 • 2. IJbeltje (Bartholomeus) van Keulen geboren op 4-4-1942 in Britsum
 • 3. Anne (Bartholomeus) van Keulen geboren op 12-8-1944 in Britsum volgt 113
 • 4. Afke Klaske (Bartholomeus) van Keulen geboren op 2-12-1947 in Britsum

12. Wybren van Keulen
Geboren op 24-1-1916 in Echten en overleden op 20-4-1993 op 77 jarige leeftijd in Leeuwarden. Zoon van Wieger van Keulen (1888-1958) en Afke Jaarsma (1890-1984) .

relaties en kinderen

met Marianne Nieuwland

 • 1. Gerryt Jurjen van Keulen geboren op -- in volgt 121
 • 2. Ankie van Keulen geboren op -- in
 • 3. Neeltje van Keulen geboren op -- in
 • 4. Aaltje van Keulen geboren op -- in
 • 5. Hieke van Keulen geboren op -- in
 • 6. Betty van Keulen geboren op -- in
 • 7. Afke van Keulen geboren op -- in

14. Sijbolt (Sybolt) van Keulen
Geboren op 25-3-1919 in Echten en overleden op 22-2-1993 op 73 jarige leeftijd in Leeuwarden. Zoon van Wieger van Keulen (1888-1958) en Afke Jaarsma (1890-1984) .

relaties en kinderen

met Antje Wiersma

 • 1. Wieger van Keulen geboren op 26-6-1949 in Leeuwarden volgt 141
 • 2. Jacob van Keulen geboren op 12-6-1951 in Leeuwarden volgt 142
 • 3. Bartholomeus van Keulen geboren op 23-2-1953 in Leeuwarden volgt 143
 • 4. Auke van Keulen geboren op 18-10-1955 in Leeuwarden volgt 144
 • 5. Afke van Keulen geboren op 28-8-1960 in Leeuwarden

15. Pier van Keulen
Geboren op 17-10-1920 in Echten en overleden in het jaar 2013 op 92 jarige leeftijd. Zoon van Wieger van Keulen (1888-1958) en Afke Jaarsma (1890-1984) .

relaties en kinderen

met Anna Stienstra

 • Geen kinderen (bekend).

16. Klaas van Keulen
Geboren in het jaar 1923. Zoon van Wieger van Keulen (1888-1958) en Afke Jaarsma (1890-1984) .

relaties en kinderen

met Anskje Feenstra

 • 1. Oepke van Keulen geboren op -- in volgt 161
 • 2. Aaltje van Keulen geboren op -- in volgt 162
 • 3. Bartholomeus van Keulen geboren op -- in volgt 163
 • 4. Wieger van Keulen geboren op --1948 in Tjerkgaast volgt 164
 • 5. Stijnnus (Bartholomeus) van Keulen geboren op --1954 in volgt 165

met Maria Bastic

 • Geen kinderen (bekend).

17. Johannes van Keulen
Geboren in het jaar 1927 in Echten en overleden op 4-1-1928 op 1 jarige leeftijd in Echten. Zoon van Wieger van Keulen (1888-1958) en Afke Jaarsma (1890-1984) .
18. Johannes van Keulen
Geboren op 25-9-1930 in Baard en overleden op 3-11-2019 op 89 jarige leeftijd in Leeuwarden. Zoon van Wieger van Keulen (1888-1958) en Afke Jaarsma (1890-1984) .

relaties en kinderen

met Pietje Runia

 • 1. Alie van Keulen geboren op -- in
 • 2. Wieger van Keulen geboren op --1959 in Leeuwarden volgt 182

Generatie 3

111. Wieger ( Bartholomeus) van Keulen
Geboren op 3-9-1939 in Goenga en overleden op 7-11-2012 op 73 jarige leeftijd in Leeuwarden. Zoon van Bartholomeus van Keulen (1914-1993) en Klaske van der Meulen (1914-1993) .

relaties en kinderen

met Rinkje Haitjema

 • Geen kinderen (bekend).

113. Anne (Bartholomeus) van Keulen
Geboren op 12-8-1944 in Britsum. Zoon van Bartholomeus van Keulen (1914-1993) en Klaske van der Meulen (1914-1993) .

relaties en kinderen

met Ankje (Jelles) Postma

 • Geen kinderen (bekend).

127. Gerryt Jurjen van Keulen
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Wybren van Keulen (1916-1993) en Marianne Nieuwland (1912) .

relaties en kinderen

met Joke Kiela

 • 1. Niet openbaar geboren op -- in
 • 2. Niet openbaar geboren op -- in
 • 3. Niet openbaar geboren op -- in
 • 4. Niet openbaar geboren op -- in

141. Wieger van Keulen
Geboren op 26-6-1949 in Leeuwarden. Zoon van Sijbolt (Sybolt) van Keulen (1919-1993) en Antje Wiersma (1923-2013) .

relaties en kinderen

met Hilda Bergsma

142. Jacob van Keulen
Geboren op 12-6-1951 in Leeuwarden. Zoon van Sijbolt (Sybolt) van Keulen (1919-1993) en Antje Wiersma (1923-2013) .

relaties en kinderen

met Liesbeth Bakker

 • 1. Ben van Keulen geboren op -- in
 • 2. Daan van Keulen geboren op 15-3-1996 in volgt 1422

143. Bartholomeus van Keulen
Geboren op 23-2-1953 in Leeuwarden. Zoon van Sijbolt (Sybolt) van Keulen (1919-1993) en Antje Wiersma (1923-2013) .

relaties en kinderen

met Aukje Seeske Postma

 • 1. Sybolt Wessel van Keulen geboren op 25-11-1978 in Winsum volgt 1431
 • 2. Wybren Anne van Keulen geboren op 4-4-1980 in Winsum volgt 1432

144. Auke van Keulen
Geboren op 18-10-1955 in Leeuwarden. Zoon van Sijbolt (Sybolt) van Keulen (1919-1993) en Antje Wiersma (1923-2013) .

relaties en kinderen

met Tineke Haitjema

 • Geen kinderen (bekend).

161. Oepke van Keulen
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Klaas van Keulen (1923) en Anskje Feenstra (1926) .
162. Aaltje van Keulen
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Klaas van Keulen (1923) en Anskje Feenstra (1926) .
163. Bartholomeus van Keulen
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Klaas van Keulen (1923) en Anskje Feenstra (1926) .
164. Wieger van Keulen
Geboren in het jaar 1948 in Tjerkgaast. Zoon van Klaas van Keulen (1923) en Anskje Feenstra (1926) .
165. Stijnnus (Bartholomeus) van Keulen
Geboren in het jaar 1954. Zoon van Klaas van Keulen (1923) en Anskje Feenstra (1926) .
182. Wieger van Keulen
Geboren in het jaar 1959 in Leeuwarden. Zoon van Johannes van Keulen (1930-2019) en Pietje Runia (1927) .

Generatie 4

1411. Edwin van Keulen
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Wieger van Keulen (1949) en Hilda Bergsma (????) .
1412. Michel van Keulen
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Wieger van Keulen (1949) en Hilda Bergsma (????) .
1421. Ben van Keulen
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Kind van Jacob van Keulen (1951) en Liesbeth Bakker (????) .
1422. Daan van Keulen
Geboren op 15-3-1996. Zoon van Jacob van Keulen (1951) en Liesbeth Bakker (????) .
1431. Sybolt Wessel van Keulen
Geboren op 25-11-1978 in Winsum. Zoon van Bartholomeus van Keulen (1953) en Aukje Seeske Postma (1953) .

relaties en kinderen

met Evelyne Ariane (Eefje) van Duin

 • 1. Bartholomeus Sytze van Keulen geboren op 26-3-2016 in Groningen volgt 14311
 • 2. Melle Wessel van Keulen geboren op 03-07-2019 in Groningen volgt 14312

1432. Wybren Anne van Keulen
Geboren op 4-4-1980 in Winsum. Zoon van Bartholomeus van Keulen (1953) en Aukje Seeske Postma (1953) .

relaties en kinderen

met Saskia Loman

 • Geen kinderen (bekend).

Generatie 5

14311. Bartholomeus Sytze van Keulen
Geboren op 26-3-2016 in Groningen. Zoon van Sybolt Wessel van Keulen (1978) en Evelyne Ariane (Eefje) van Duin (1981) .
14312. Melle Wessel van Keulen
Geboren op 03-07-2019 in Groningen. Zoon van Sybolt Wessel van Keulen (1978) en Evelyne Ariane (Eefje) van Duin (1981) .