Familie van Keulen

Genealogie

Genealogie van Wybe (Hylkes) Camminga (1744-1815)

Generatie 1

1. Wybe (Hylkes) Camminga
Geboren op 16-8-1744 in Gerkesklooster en overleden op 24-3-1815 op 70 jarige leeftijd in Gerkesklooster. Zoon van Hylke (Wybes) (Kamminga) (1711-1794) en Adriaantje (Abeles) (1717-1794) .

relaties en kinderen

met Adriaantje (Theunis)

  • 1. Joost (Wybes) Kamminga geboren op -- in volgt 11

Generatie 2

11. Joost (Wybes) Kamminga
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Wybe (Hylkes) Camminga (1744-1815) en Adriaantje (Theunis) (1749-1827) .
12. Klaas (Wybes) Kamminga
Geboren op 8-2-1788 in Gerkesklooster en overleden op 13-6-1862 op 74 jarige leeftijd in Achtkarspelen. Zoon van Wybe (Hylkes) Camminga (1744-1815) en Adriaantje (Theunis) (1749-1827) .

relaties en kinderen

met Seeske (Eyzes) Sloterdijk

  • 1. Wiebe (Klazes) Kamminga geboren op 24-1-1816 in Oostermeer volgt 121

Generatie 3

121. Wiebe (Klazes) Kamminga
Geboren op 24-1-1816 in Oostermeer en overleden op 12-12-1891 op 75 jarige leeftijd in Gerkesklooster. Zoon van Klaas (Wybes) Kamminga (1788-1862) en Seeske (Eyzes) Sloterdijk (1795-1861) .

relaties en kinderen

met Rinskje (Abeles) Sikkens

  • 1. Seeske (Wiebes) Kamminga geboren op 28-10-1839 in Gerkesklooster
  • 2. Hendrik (Wiebes) Kamminga geboren op 15-11-1856 in Gerkesklooster volgt 1212

Generatie 4

1212. Hendrik (Wiebes) Kamminga
Geboren op 15-11-1856 in Gerkesklooster en overleden op 28-4-1926 op 69 jarige leeftijd in Gerkesklooster. Zoon van Wiebe (Klazes) Kamminga (1816-1891) en Rinskje (Abeles) Sikkens (1817-1880) .