Familie van Keulen

Genealogie

Genealogie van Gerlof (Piers) Donia (????)

Generatie 1

1. Gerlof (Piers) Donia
Geboorte- en overlijdendatum onbekend..

relaties en kinderen

met Foockel (Sybrandtdr.) Bonga

  • 1. Abbe (Gerlofs) geboren op -- in volgt 11

Generatie 2

11. Abbe (Gerlofs)
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Gerlof (Piers) Donia (????) en Foockel (Sybrandtdr.) Bonga (????) .

relaties en kinderen

met Gerland Douma van Oenema

  • 1. Lolcke (Abbes) Donia geboren op -- in volgt 111

12. Pier (Gerlofs) Donia
Geboren in het jaar 1480 en overleden op 28-10-1520 op 40 jarige leeftijd in Sneek. Zoon van Gerlof (Piers) Donia (????) .

Generatie 3

111. Lolcke (Abbes) Donia
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Abbe (Gerlofs) (????) en Gerland Douma van Oenema (????) .

Generatie 4

1111. Abbe (Lolkez.) Donia
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Lolcke (Abbes) Donia (????) .

relaties en kinderen

met Aef (Sytsedr.) Ropta

  • 1. Sipk (Abbedr.) Donia geboren op -- in