Familie van Keulen

Genealogie

Genealogie van Renske Gabes (????)

Generatie 1

1. Renske Gabes
Geboorte- en overlijdendatum onbekend..

relaties en kinderen

met IJsbrand (Oedses)