Familie van Keulen

Genealogie

Genealogie van Joannes Wilhelmus Schenck (????)

Generatie 1

1. Joannes Wilhelmus Schenck
Geboorte- en overlijdendatum onbekend. Zoon van Gerrit Schenk (????) en Lysbeth Kock (????) .