Familie van Keulen

Kwartierstaat

Kwartier­staat van Wybe (Hylkes) Camminga

Generatie 1

1.  Wybe (Hylkes) Camminga Geboren op 16-8-1744 in Gerkesklooster en overleden op 24-3-1815 op 70 jarige leeftijd in Gerkesklooster, zoon van Hylke (Wybes) (Kamminga) (1711-1794) volgt 2 en Adriaantje (Abeles) (1717-1794) volgt 3.

Generatie 2

2.  Hylke (Wybes) (Kamminga) Geboren op 19-4-1711 en overleden op 3-8-1794 op 83 jarige leeftijd in Gerkesklooster, kind van Wybe (Joostes) (Kamminga) (1683-1775) volgt 4 en Jeltje (Klazes) (????) volgt 5.

relatie met Adriaantje (Abeles) in het jaar 1739

3.  Adriaantje (Abeles) Geboren op 19-9-1717 in Grijpskerk en overleden op 3-8-1794 op 76 jarige leeftijd in Gerkesklooster, dochter van Abel (Willems) (1686) volgt 6 en Corneliske (Hansen) (????) volgt 7.

Generatie 3

4.  Wybe (Joostes) (Kamminga) Geboren in het jaar 1683 en overleden op 1-7-1775 op 92 jarige leeftijd, zoon van Joost (Roelofs) (Kamminga) (????) volgt 8 en Gryt (Wybes) (????) volgt 9.

Andere relaties: relatie met Aafke (Wolters)

relatie met Jeltje (Klazes) in het jaar 1710

5.  Jeltje (Klazes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Klaas (Jans) (????) volgt 10 en Sibbeltje (Hylkes) (????-1702) volgt 11.

6.  Abel (Willems) Geboren op 20-4-1686 in Burum, zoon van Willem (Abels) (????) volgt 12 en Ariaantje (Luitens) (????) volgt 13.

relatie met Corneliske (Hansen) in het jaar 1713

7.  Corneliske (Hansen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Hans (Sekels) (????) volgt 14 en Antje (Jans) (1665) volgt 15.

Generatie 4

8.  Joost (Roelofs) (Kamminga) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Gryt (Wybes) in het jaar 1675

9.  Gryt (Wybes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

10.  Klaas (Jans) Geboren in Kommerzijl.

relatie met Sibbeltje (Hylkes) in het jaar 1673

11.  Sibbeltje (Hylkes) Overleden in het jaar 1702, dochter van Hylke (Jarichs) (????) volgt 22 en Ariaantje (Siegers) (????) volgt 23.

Andere relaties: relatie met Fokke (Heins) in het jaar 1680

12.  Willem (Abels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Ariaantje (Luitens)

13.  Ariaantje (Luitens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

14.  Hans (Sekels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Sekel (Tetes) (????) volgt 28 en Trijne (Hansen) (????) volgt 29.

relatie met Antje (Jans) in het jaar 1685

15.  Antje (Jans) Geboren in het jaar 1665 in Kollumerzwaag, dochter van Jan (Sapes) (1620-1675) volgt 30 en Corneliske (Egberts) (????) volgt 31.

Generatie 5

22.  Hylke (Jarichs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Jarich (Hylkes) (????-1664) volgt 44 en Mary Nitters (????) volgt 45.

relatie met Ariaantje (Siegers)

23.  Ariaantje (Siegers) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

28.  Sekel (Tetes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Tete (Sekels) (????) volgt 56 en Trijne (Peters) (????) volgt 57.

relatie met Trijne (Hansen)

29.  Trijne (Hansen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

30.  Jan (Sapes) Geboren in het jaar 1620 en overleden in het jaar 1675 op 55 jarige leeftijd in Westergeest, zoon van Sape (Sapes) (????) volgt 60 en Sybrich (Reins) (????-1662) volgt 61.

relatie met Corneliske (Egberts) in het jaar 1660

31.  Corneliske (Egberts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

Generatie 6

44.  Jarich (Hylkes) Overleden in het jaar 1664.

relatie met Mary Nitters

45.  Mary Nitters Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

56.  Tete (Sekels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Trijne (Peters) in het jaar 1629

57.  Trijne (Peters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

60.  Sape (Sapes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Sybrich (Reins) in het jaar 1615

61.  Sybrich (Reins) Overleden in het jaar 1662, dochter van Rein (Folkerts) (????) volgt 122 en Hiltje (Jennes) (????) volgt 123.

Generatie 7

122.  Rein (Folkerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Hiltje (Jennes)

123.  Hiltje (Jennes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.