Familie van Keulen

Kwartierstaat

Kwartier­staat van Wybrigje van der Bij

Generatie 1

1.  Wybrigje van der Bij Geboren op 27-10-1913 in Drogeham en overleden op 18-3-1989 op 75 jarige leeftijd in Groningen, dochter van Dictus Hendrik van der Bij (1874-1948) volgt 2 en Dieuwke van Dekken (1882-1950) volgt 3.

Generatie 2

2.  Dictus Hendrik van der Bij Geboren op 11-2-1874 in Eestrum en overleden op 6-6-1948 op 74 jarige leeftijd, zoon van Hendrik Pieter (Benedictus) van der Bij (1841-1919) volgt 4 en Wybrigje (Folkerts) Bosma (1849-1926) volgt 5.

relatie met Dieuwke van Dekken in het jaar 1905

3.  Dieuwke van Dekken Geboren op 26-4-1882 in Surhuisterveen en overleden op 11-9-1950 op 68 jarige leeftijd, dochter van Gerke (Jilles) van Dekken (1831-1917) volgt 6 en Fetje (Wiebes) Koorda (1840-1925) volgt 7.

Generatie 3

4.  Hendrik Pieter (Benedictus) van der Bij Geboren op 11-2-1841 in Kootstertille en overleden op 7-10-1919 op 78 jarige leeftijd in Eestrum, zoon van Benedictus (Jans) van der Bij (1802-1881) volgt 8 en Janke (Alberts) Spoelstra (1808-1875) volgt 9.

relatie met Wybrigje (Folkerts) Bosma in het jaar 1872

5.  Wybrigje (Folkerts) Bosma Geboren op 22-5-1849 in Burgum en overleden in het jaar 1926 op 76 jarige leeftijd, dochter van Folkert (Jacobs) Bosma (1810-1894) volgt 10 en Petronella (Arends) van Bloemen (1812-1880) volgt 11.

6.  Gerke (Jilles) van Dekken Geboren op 20-5-1831 in Surhuisterveen en overleden op 18-10-1917 op 86 jarige leeftijd, zoon van Jille (Gerkes) van Dekken (1801-1886) volgt 12 en Hinke (Sikkes) Pitstra (1802-1876) volgt 13.

relatie met Fetje (Wiebes) Koorda in het jaar 1866

7.  Fetje (Wiebes) Koorda Geboren op 8-10-1840 in Surhuisterveen en overleden op 25-1-1925 op 84 jarige leeftijd in Achtkarspelen, dochter van Wybe (Jans) Koorda (1797-1846) volgt 14 en Maaike (Sweitzes) Gal (1802-1886) volgt 15.

Generatie 4

8.  Benedictus (Jans) van der Bij Geboren op 1-10-1802 in Kootstertille en overleden op 24-5-1881 op 78 jarige leeftijd in Kooten, zoon van Jan (Sjoerds) van der Bij (1771-1837) volgt 16 en Geeske (Dictus) Benedictus (1771-1835) volgt 17.

relatie met Janke (Alberts) Spoelstra in het jaar 1830

9.  Janke (Alberts) Spoelstra Geboren op 22-5-1808 in Koostertille en overleden op 25-11-1875 op 67 jarige leeftijd in Kooten, zoon van Albert (Hendriks) Spoelstra (1753-1831) volgt 18 en Elizabeth (Koenes) van der Veen (1764-1846) volgt 19.

10.  Folkert (Jacobs) Bosma Geboren op 5-5-1810 in Suawoude en overleden op 12-1-1894 op 83 jarige leeftijd, zoon van Jacob (Klazes) Bosma (1776-1818) volgt 20 en Baukjen (Gjalts) de Jong (1777-1849) volgt 21.

relatie met Petronella (Arends) van Bloemen in het jaar 1832

11.  Petronella (Arends) van Bloemen Geboren op 6-2-1812 in Gorredijk en overleden op 27-1-1880 op 67 jarige leeftijd, dochter van Arend (Izaks) van Bloemen (1778-1833) volgt 22 en Tetje (Wybes) van der Meulen (1785-1863) volgt 23.

12.  Jille (Gerkes) van Dekken Geboren in het jaar 1801 in Surhuisterveen en overleden op 20-4-1886 op 85 jarige leeftijd, zoon van Gerke (Annes) van Dekken (1766-1838) volgt 24 en Antje (Pijters) (????-1809) volgt 25.

relatie met Hinke (Sikkes) Pitstra in het jaar 1826

13.  Hinke (Sikkes) Pitstra Geboren op 25-12-1802 in Surhuisterveen en overleden op 13-2-1876 op 73 jarige leeftijd, dochter van Sikke (Jans) Pitstra (Pit) (1756-1820) volgt 26 en Dieuwke (Luitzens) de Vries (1771-1854) volgt 27.

14.  Wybe (Jans) Koorda Geboren op 19-11-1797 in Surhuisterveen en overleden op 13-9-1846 op 48 jarige leeftijd in Winsum (Maarhuizen), dochter van Jan (Wiebes) Koorda (1771-1853) volgt 28 en Renskje (Makkes) Bosma (1773-1863) volgt 29.

relatie met Maaike (Sweitzes) Gal in het jaar 1838

15.  Maaike (Sweitzes) Gal Geboren op 16-9-1802 in Surhuisterveen en overleden op 22-8-1886 op 83 jarige leeftijd in Surhuisterveen, dochter van Sweitze (Hendriks) Gal (1775-1832) volgt 30 en Fetje (Freerks) Veenstra (1769-1854) volgt 31.

Generatie 5

16.  Jan (Sjoerds) van der Bij Geboren in het jaar 1771 in Koostertille en overleden op 22-1-1837 op 66 jarige leeftijd in Kooten, zoon van Sjoerd (Pieters) van der Bij (1736) volgt 32 en Sjoukjen (Jans) (????) volgt 33.

relatie met Geeske (Dictus) Benedictus in het jaar 1795

17.  Geeske (Dictus) Benedictus Geboren in het jaar 1771 in Twijzel en overleden op 11-8-1835 op 64 jarige leeftijd, dochter van Dictus (Jans) Benedictus (1730-1808) volgt 34 en Loltje (Teyes) (1734-1772) volgt 35.

18.  Albert (Hendriks) Spoelstra Geboren in het jaar 1753 in Kortezwaag en overleden op 14-10-1831 op 78 jarige leeftijd in Kooten.

relatie met Elizabeth (Koenes) van der Veen in het jaar 1786

19.  Elizabeth (Koenes) van der Veen Geboren in het jaar 1764 in Surhuisterveen en overleden op 12-4-1846 op 82 jarige leeftijd.

20.  Jacob (Klazes) Bosma Geboren op 27-2-1776 in Suawoude en overleden op 14-9-1818 op 42 jarige leeftijd, zoon van Claas (Andries) (????) volgt 40 en Teetske (Tietes) (????) volgt 41.

relatie met Baukjen (Gjalts) de Jong in het jaar 1798

21.  Baukjen (Gjalts) de Jong Geboren op 5-10-1777 in Oudega en overleden op 27-10-1849 op 72 jarige leeftijd, dochter van Gjalt (Folkerts) de Jong (1744-1814) volgt 42 en Sibbeltje (Aelzen) (1741-1813) volgt 43.

22.  Arend (Izaks) van Bloemen Geboren op 28-08-1778 in Heerenveen en overleden op 29-3-1833 op 54 jarige leeftijd in Opsterland, zoon van Izaak (Arends) van Bloemen (1744-1822) volgt 44 en Anke (Kornelis) (????) volgt 45.

relatie met Tetje (Wybes) van der Meulen in het jaar 1801

23.  Tetje (Wybes) van der Meulen Geboren in het jaar 1785 in Oostermeer en overleden op 25-2-1863 op 78 jarige leeftijd in Tietjerksteradeel, dochter van Wybe (Pieters) van der Meulen (1743-1825) volgt 46 en Gaatske (Folkerts) Wadman (1751-1812) volgt 47.

24.  Gerke (Annes) van Dekken Geboren op 17-3-1766 in Drachten en overleden op 17-2-1838 op 71 jarige leeftijd, zoon van Anne (Arends) (1736-1807) volgt 48 en Grietje (Gerkes) (????) volgt 49.

relatie met Antje (Pijters) in het jaar 1788

25.  Antje (Pijters) Geboortedatum onbekend en overleden op 18-11-1809 in Surhuisterveen.

26.  Sikke (Jans) Pitstra (Pit) Geboren in het jaar 1756 in Surhuisterveen en overleden op 12-04-1820 op 64 jarige leeftijd in Surhuisterveen, zoon van Jan (Jans) Pitstra (????) volgt 52 en Anke (Sikkes) (????) volgt 53.

relatie met Dieuwke (Luitzens) de Vries in het jaar 1797

27.  Dieuwke (Luitzens) de Vries Geboren op 12-4-1771 in Surhuisterveen en overleden op 18-5-1854 op 83 jarige leeftijd in Surhuisterveen, dochter van Luitzen (Symons) (????) volgt 54 en Renske (Harrits) (1742) volgt 55.

28.  Jan (Wiebes) Koorda Geboren in het jaar 1771 in Surhuizum en overleden op 12-6-1853 op 82 jarige leeftijd in Surhuisterveen, zoon van Wybe (Tabes) (Koorda) (????-1782) volgt 56 en Aafke (Jans) (????-1782) volgt 57.

relatie met Renskje (Makkes) Bosma in het jaar 1796

29.  Renskje (Makkes) Bosma Geboren op 4-2-1773 in Surhuizum en overleden op 17-2-1863 op 90 jarige leeftijd, dochter van Makke (Fokkes) Bosma (????) volgt 58 en Romkjen (Oedses) (????-1780) volgt 59.

30.  Sweitze (Hendriks) Gal Geboren op 17-4-1775 in Weidum en overleden op 24-3-1832 op 56 jarige leeftijd in Achtkarspelen, zoon van Hendrik Gall (1739-1810) volgt 60 en Sieuwke sweitses (1743-1821) volgt 61.

relatie met Fetje (Freerks) Veenstra in het jaar 1799

31.  Fetje (Freerks) Veenstra Geboren in het jaar 1769 in Augustinusga en overleden op 6-8-1854 op 85 jarige leeftijd in Surhuisterveen, dochter van Freerk (Gerkes) Veenstra (1739-1783) volgt 62 en Maaike (Taekes) (1742) volgt 63.

Generatie 6

32.  Sjoerd (Pieters) van der Bij Geboren op 10-10-1736 in Kooten, zoon van Pieter (Doeijes) van der Bij (????) volgt 64.

relatie met Sjoukjen (Jans) in het jaar 1760

33.  Sjoukjen (Jans) Geboren in Twijzel.

34.  Dictus (Jans) Benedictus Geboren in het jaar 1730 en overleden op 24-8-1808 op 78 jarige leeftijd in Oosterdrachten, zoon van Jan (Tjerks) (1700-1750) volgt 68 en Geeske (Benedictus) (1703-1747) volgt 69.

relatie met Loltje (Teyes) in het jaar 1755

35.  Loltje (Teyes) Geboren in het jaar 1734 in Oostermeer en overleden op 21-9-1772 op 38 jarige leeftijd in Oostermeer, dochter van Teye (Jans) (????-1762) volgt 70 en Tetsje (Allerts) (????-1754) volgt 71.

40.  Claas (Andries) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Teetske (Tietes) in het jaar 1744

41.  Teetske (Tietes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

42.  Gjalt (Folkerts) de Jong Geboren op 20-12-1744 in Oudega en overleden op 17-8-1814 op 69 jarige leeftijd, zoon van Folkert (Gjalts) (1723) volgt 84 en Neeltje (Durks) (????) volgt 85.

relatie met Sibbeltje (Aelzen)

43.  Sibbeltje (Aelzen) Geboren op 31-3-1741 in Drogeham en overleden op 10-11-1813 op 72 jarige leeftijd, dochter van Aelzen (Meynes) (1698-1777) volgt 86 en Baukje (Arends) Itsma (1704-1762) volgt 87.

44.  Izaak (Arends) van Bloemen Geboren in het jaar 1744 en overleden op 9-3-1822 op 78 jarige leeftijd, zoon van Arend (Jans) van Bloemen (????-1777) volgt 88.

relatie met Anke (Kornelis)

45.  Anke (Kornelis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

46.  Wybe (Pieters) van der Meulen Geboren in het jaar 1743 en overleden op 8-3-1825 op 82 jarige leeftijd, kind van Pieter (Jans) (????) volgt 92 en Sieuwke (Edses) (????) volgt 93.

relatie met Gaatske (Folkerts) Wadman in het jaar 1775

47.  Gaatske (Folkerts) Wadman Geboren op 18-4-1751 in Bergum en overleden op 6-8-1812 op 61 jarige leeftijd in Suameer, dochter van Folkert (Douwes) Wadman (1712) volgt 94 en Gepke (Hendriks) Forma (????) volgt 95.

48.  Anne (Arends) Geboren op 11-11-1736 in Tjalleberd en overleden op 17-5-1807 op 70 jarige leeftijd in Noorderdrachten, zoon van Arent (Annes) (????) volgt 96.

relatie met Grietje (Gerkes) in het jaar 1761

49.  Grietje (Gerkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

52.  Jan (Jans) Pitstra Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Anke (Sikkes)

53.  Anke (Sikkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

54.  Luitzen (Symons) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Renske (Harrits)

55.  Renske (Harrits) Geboren in het jaar 1742 in Buitenpost, dochter van Harrit (Hanses) (????-1743) volgt 110 en Sibbeltje (Jans) (????) volgt 111.

56.  Wybe (Tabes) (Koorda) Geboren in Arum en overleden in het jaar 1782 in Opeinde, zoon van Tabe (Wybes) Koorda (1680-1744) volgt 112 en Aaltje (Klaassens) (1681-1749) volgt 113.

relatie met Aafke (Jans) in het jaar 1751

57.  Aafke (Jans) Overleden in het jaar 1782 in Surhuisterveen, dochter van Jan (Dirks) (????) volgt 114 en Auckje (Ritskes) Stellingwerff (????) volgt 115.

58.  Makke (Fokkes) Bosma Geboren in Buitenpost, zoon van Fokke (Makkes) (????) volgt 116 en Trijntje Jaeens (????-1737) volgt 117.

relatie met Romkjen (Oedses) in het jaar 1741

59.  Romkjen (Oedses) Geboren in Augustinusga en overleden in het jaar 1780 in Surhuizum, dochter van Oeds (Kornelis) (1713) volgt 118 en Janke (Willems) (1715) volgt 119.

60.  Hendrik Gall Geboren in het jaar 1739 in Weidum en overleden op 2-6-1810 op 71 jarige leeftijd in Leeuwarden.

relatie met Sieuwke sweitses in het jaar 1772

61.  Sieuwke sweitses Geboren in het jaar 1743 en overleden op 16-12-1821 op 78 jarige leeftijd in Leeuwarden, dochter van Sweitse (Louwes) (1711) volgt 122 en Wi(l)mkje (Jans) Zwarts (????) volgt 123.

62.  Freerk (Gerkes) Veenstra Geboren in het jaar 1739 en overleden in het jaar 1783 op 44 jarige leeftijd, zoon van Gerke (Jans) (1700-1768) volgt 124 en Eelke (Freerks) (1700-1779) volgt 125.

relatie met Maaike (Taekes) in het jaar 1764

63.  Maaike (Taekes) Geboren in het jaar 1742, dochter van Taeke (Brands) (????) volgt 126 en Fetje (Sierds) (????) volgt 127.

Generatie 7

64.  Pieter (Doeijes) van der Bij Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Doeije (Sjoerds) van der Bij (????) volgt 128.

68.  Jan (Tjerks) Geboren in het jaar 1700 en overleden op 29-12-1750 op 50 jarige leeftijd in Oostermeer, kind van Tierck (Rinnerts) (1675-1738) volgt 136 en Antje (Jans) (1680) volgt 137.

relatie met Geeske (Benedictus) in het jaar 1726

69.  Geeske (Benedictus) Geboren in het jaar 1703 in Witveen en overleden in het jaar 1747 op 44 jarige leeftijd, dochter van Benedictus (Nanes) (1675-1748) volgt 138 en Jiskjen (Wytzes) (1680-1721) volgt 139.

70.  Teye (Jans) Geboren in Oostermeer en overleden op 16-6-1762, kind van Jan (Jelles) (1670-1761) volgt 140 en Loltje (Gauckes) (????-1758) volgt 141.

Andere relaties: relatie met Jeltje (Tjerks) in het jaar 1728

relatie met Tetsje (Allerts) in het jaar 1737

71.  Tetsje (Allerts) Geboren in Ureterp en overleden in het jaar 1754 in Oostermeer, dochter van Allert (Cornelis) (????) volgt 142 en Taapke (Pytters) (????) volgt 143.

84.  Folkert (Gjalts) Geboren in het jaar 1723 in Oudega, zoon van Gjalt (Folkerts) (1695-1781) volgt 168 en Oetske (Hattums) (1699-1781) volgt 169.

relatie met Neeltje (Durks) in het jaar 1743

85.  Neeltje (Durks) Geboren in Eernewoude.

86.  Aelzen (Meynes) Geboren in het jaar 1698 en overleden op 17-4-1777 op 79 jarige leeftijd in Drogeham.

relatie met Baukje (Arends) Itsma in het jaar 1727

87.  Baukje (Arends) Itsma Geboren op 16-10-1704 en overleden op 11-6-1762 op 57 jarige leeftijd, dochter van Arend (Egberts) (????) volgt 174 en Tjetske (Fokkes) Itsma (1684) volgt 175.

88.  Arend (Jans) van Bloemen Geboortedatum onbekend en overleden op -1-1777 in Gorredijk, zoon van Jan (????) volgt 176.

92.  Pieter (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Sieuwke (Edses)

93.  Sieuwke (Edses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

94.  Folkert (Douwes) Wadman Geboren op 6-3-1712 in Bergum, kind van Douwe (Klases) Wadman (????) volgt 188 en Tettje Haijes (????) volgt 189.

relatie met Gepke (Hendriks) Forma in het jaar 1743

95.  Gepke (Hendriks) Forma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Hendrik (Baukes) Forma (????) volgt 190 en Gepke (Eelkes) Venhuizen (????) volgt 191.

96.  Arent (Annes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

110.  Harrit (Hanses) Geboortedatum onbekend en overleden op 31-12-1743 in Buitenpost.

relatie met Sibbeltje (Jans) in het jaar 1731

111.  Sibbeltje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

112.  Tabe (Wybes) Koorda Geboren in het jaar 1680 in Anjum en overleden in het jaar 1744 op 64 jarige leeftijd in Anjum.

relatie met Aaltje (Klaassens) in het jaar 1704

113.  Aaltje (Klaassens) Geboren in het jaar 1681 in Anjum en overleden in het jaar 1749 op 68 jarige leeftijd in Anjum.

114.  Jan (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Auckje (Ritskes) Stellingwerff

115.  Auckje (Ritskes) Stellingwerff Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

116.  Fokke (Makkes) Overleden in Twijzel.

relatie met Trijntje Jaeens in het jaar 1718

117.  Trijntje Jaeens Overleden in het jaar 1737 in Twijzel.

118.  Oeds (Kornelis) Geboren in het jaar 1713 in Augustinusga.

relatie met Janke (Willems) in het jaar 1736

119.  Janke (Willems) Geboren in het jaar 1715 in Garijp.

122.  Sweitse (Louwes) Geboren in het jaar 1711 in Buitenpost, zoon van Louw (Swetses) (1681) volgt 244 en Betske (Jacobs) (????) volgt 245.

relatie met Wi(l)mkje (Jans) Zwarts in het jaar 1734

123.  Wi(l)mkje (Jans) Zwarts Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

124.  Gerke (Jans) Geboren in het jaar 1700 en overleden in het jaar 1768 op 68 jarige leeftijd in Surhuisterveen.

relatie met Eelke (Freerks) in het jaar 1724

125.  Eelke (Freerks) Geboren in het jaar 1700 in Valom en overleden in het jaar 1779 op 79 jarige leeftijd in Surhuisterveen.

126.  Taeke (Brands) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Fetje (Sierds)

127.  Fetje (Sierds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

Generatie 8

128.  Doeije (Sjoerds) van der Bij Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

136.  Tierck (Rinnerts) Geboren in het jaar 1675 in Oostermeer en overleden in het jaar 1738 op 63 jarige leeftijd, zoon van Rinnert (Tjerks) (1643) volgt 272 en Jeltsje (Hepckes) (????) volgt 273.

relatie met Antje (Jans) in het jaar 1698

137.  Antje (Jans) Geboren in het jaar 1680 in Witveen, dochter van Jan (Geerts) (1655-1694) volgt 274 en Hylckjen (Sygers) (1655-1746) volgt 275.

138.  Benedictus (Nanes) Geboren in het jaar 1675 in Oostermeer en overleden op 31-12-1748 op 73 jarige leeftijd in Oostermeer, zoon van Nane (Benedictus) (1645-1687) volgt 276 en Fopckjen (Roelofs) (1647-1710) volgt 277.

relatie met Jiskjen (Wytzes) in het jaar 1702

139.  Jiskjen (Wytzes) Geboren in het jaar 1680 in Rottevalle en overleden in het jaar 1721 op 41 jarige leeftijd in De Pein, dochter van Wytse (Sjoerdts) (1645-1709) volgt 278 en Hiltsje (Benedictus) (1648-1685) volgt 279.

140.  Jan (Jelles) Geboren in het jaar 1670 in Oostermeer en overleden op 10-12-1761 op 91 jarige leeftijd in Witveen, zoon van Jelle (Jans) (????-1674) volgt 280 en Bauckjen (Tjercks) (1695) volgt 281.

relatie met Loltje (Gauckes) in het jaar 1695

141.  Loltje (Gauckes) Geboortedatum onbekend en overleden op 4-12-1758 in Oostermeer, dochter van Gaucke (Tjercks) (????) volgt 282 en Sjouckjen (Teyes) (????) volgt 283.

142.  Allert (Cornelis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Taapke (Pytters)

143.  Taapke (Pytters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

168.  Gjalt (Folkerts) Geboren op 25-1-1695 in Oudega en overleden in het jaar 1781 op 85 jarige leeftijd in Oudega, zoon van Folkert (Sybouts) (1660) volgt 336 en Trijn (Alles) (????) volgt 337.

relatie met Oetske (Hattums) in het jaar 1719

169.  Oetske (Hattums) Geboren in het jaar 1699 in Suawoude en overleden op 15-1-1781 op 82 jarige leeftijd in Oudega, dochter van Hattum (Sjoerds) (????) volgt 338 en Aaltzen (Wierds) (????) volgt 339.

174.  Arend (Egberts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Tjetske (Fokkes) Itsma in het jaar 1701

175.  Tjetske (Fokkes) Itsma Geboren in het jaar 1684, dochter van Focke (Folkert) Itsma (1650) volgt 350 en Bauck (Gerbens) (1635) volgt 351.

176.  Jan Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

188.  Douwe (Klases) Wadman Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Klaas (Sjuks) (????) volgt 376 en Grietje (Douwes) (????) volgt 377.

relatie met Tettje Haijes

189.  Tettje Haijes Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

190.  Hendrik (Baukes) Forma Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Gepke (Eelkes) Venhuizen

191.  Gepke (Eelkes) Venhuizen Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Eelke Feenhuizen (????) volgt 382.

244.  Louw (Swetses) Geboren in het jaar 1681, zoon van Swetse (Tiebbes) (????-1690) volgt 488 en Doedtje (Haayes) (????) volgt 489.

relatie met Betske (Jacobs)

245.  Betske (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

Generatie 9

272.  Rinnert (Tjerks) Geboren in het jaar 1643 in De Pein, zoon van Tjerck (Michiels) (1630-1670) volgt 544 en Mincke (Rinnerts) (????-1671) volgt 545.

relatie met Jeltsje (Hepckes) in het jaar 1670

273.  Jeltsje (Hepckes) Geboren in Suameer, dochter van Hepcke (Eetes) (1613-1650) volgt 546 en Lieutske (Foockes) (????) volgt 547.

274.  Jan (Geerts) Geboren in het jaar 1655 in Witveen en overleden in het jaar 1694 op 39 jarige leeftijd in it Wytfean.

relatie met Hylckjen (Sygers) in het jaar 1678

275.  Hylckjen (Sygers) Geboren in het jaar 1655 in Noorderdrachten en overleden in het jaar 1746 op 91 jarige leeftijd in Witveen, dochter van Syger (Ates) (????-1669) volgt 550 en Auck (Tyeetses) (????-1669) volgt 551.

276.  Nane (Benedictus) Geboren in het jaar 1645 in Oostermeer en overleden in het jaar 1687 op 42 jarige leeftijd, zoon van Benedictus (Nanes) (1617-1658) volgt 552 en Eesckjen (Michiels) (1620-1658) volgt 553.

relatie met Fopckjen (Roelofs) in het jaar 1673

277.  Fopckjen (Roelofs) Geboren in het jaar 1647 en overleden in het jaar 1710 op 63 jarige leeftijd, dochter van Roelof (Hendriks) (1600-1640) volgt 554 en Antje (Poopes) (1604) volgt 555.

278.  Wytse (Sjoerdts) Geboren in het jaar 1645 in Rotevalle en overleden in het jaar 1709 op 64 jarige leeftijd.

relatie met Hiltsje (Benedictus) in het jaar 1670

279.  Hiltsje (Benedictus) Geboren in het jaar 1648 in Witveen en overleden in het jaar 1685 op 37 jarige leeftijd in Oudega, dochter van Benedictus (Nanes) (1617-1658) volgt 558 en Eesckjen (Michiels) (1620-1658) volgt 559.

280.  Jelle (Jans) Overleden in het jaar 1674, zoon van Jan (Jelles) (????-1674) volgt 560 en Antje (Reids) (????) volgt 561.

relatie met Bauckjen (Tjercks) in het jaar 1688

281.  Bauckjen (Tjercks) Geboren in het jaar 1695 in De Pein, dochter van Tjerck (Michiels) (1630-1670) volgt 562 en Mincke (Rinnerts) (????-1671) volgt 563.

282.  Gaucke (Tjercks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Tjerck (Michiels) (1630-1670) volgt 564 en Mincke (Rinnerts) (????-1671) volgt 565.

relatie met Sjouckjen (Teyes) in het jaar 1699

283.  Sjouckjen (Teyes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Teye (Rinnerts) (????) volgt 566 en Loltje (Sytses) (????) volgt 567.

336.  Folkert (Sybouts) Geboren op 13-9-1660 in Oudega, zoon van Sybout (Folkerts) (????) volgt 672 en Jeltje (Pytters) (????) volgt 673.

relatie met Trijn (Alles) in het jaar 1692

337.  Trijn (Alles) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Alle (Gjalts) (????) volgt 674 en Aath (Poppes) (????) volgt 675.

338.  Hattum (Sjoerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Aaltzen (Wierds)

339.  Aaltzen (Wierds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

350.  Focke (Folkert) Itsma Geboren in het jaar 1650, zoon van Folckert (Fockes) Itsma (????) volgt 700 en Tietske (Sytses) (????) volgt 701.

relatie met Bauck (Gerbens) in het jaar 1684

351.  Bauck (Gerbens) Geboren in het jaar 1635 in Kollumerzwaag, dochter van Gerben (Egberts) (1599-1654) volgt 702 en Geertie (Nitters) (1600-1651) volgt 703.

376.  Klaas (Sjuks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Grietje (Douwes)

377.  Grietje (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

382.  Eelke Feenhuizen Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

488.  Swetse (Tiebbes) Geboortedatum onbekend en overleden op 6-1-1690 in Buitenpost (West).

relatie met Doedtje (Haayes) in het jaar 1677

489.  Doedtje (Haayes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

Andere relaties: relatie met Enne Hopperus

Generatie 10

544.  Tjerck (Michiels) Geboren in het jaar 1630 en overleden in het jaar 1670 op 40 jarige leeftijd in Oostermeer, kind van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 1088 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 1089.

relatie met Mincke (Rinnerts) in het jaar 1638

545.  Mincke (Rinnerts) Geboren in Oostveen en overleden in het jaar 1671 in Witveen, dochter van Rinnert (Bauckes) (????-1620) volgt 1090 en Jedts (Jacobs) (????-1617) volgt 1091.

546.  Hepcke (Eetes) Geboren in het jaar 1613 in Murmerwoude en overleden in het jaar 1650 op 37 jarige leeftijd in Suameer.

relatie met Lieutske (Foockes) in het jaar 1635

547.  Lieutske (Foockes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

550.  Syger (Ates) Geboren in Olterterp en overleden in het jaar 1669 in Noorderdrachten, zoon van Ate (Wytzes) (????-1649) volgt 1100 en Wytscke (Auckes) (????-1649) volgt 1101.

relatie met Auck (Tyeetses) in het jaar 1660

551.  Auck (Tyeetses) Geboren in Teroele en overleden in het jaar 1669 in Noorderdrachten, dochter van Tyeetse (Impckes) (????) volgt 1102 en Hylckjen (Heeres) (????) volgt 1103.

552.  Benedictus (Nanes) Geboren in het jaar 1617 en overleden in het jaar 1658 op 41 jarige leeftijd.

relatie met Eesckjen (Michiels) in het jaar 1642

553.  Eesckjen (Michiels) Geboren in het jaar 1620 en overleden in het jaar 1658 op 38 jarige leeftijd, dochter van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 1106 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 1107.

554.  Roelof (Hendriks) Geboren in het jaar 1600 in Noorderdrachten en overleden in het jaar 1640 op 40 jarige leeftijd, zoon van Hendrick (Dircks) (1572-1649) volgt 1108 en Rixt (Roelofs) (????) volgt 1109.

relatie met Antje (Poopes) in het jaar 1630

555.  Antje (Poopes) Geboren in het jaar 1604 in Noorderdrachten, dochter van Poope (Alles) (1575-1640) volgt 1110 en Martjen (NN) (1586-1630) volgt 1111.

558.  Benedictus (Nanes) Geboren in het jaar 1617 en overleden in het jaar 1658 op 41 jarige leeftijd.

relatie met Eesckjen (Michiels) in het jaar 1642

559.  Eesckjen (Michiels) Geboren in het jaar 1620 en overleden in het jaar 1658 op 38 jarige leeftijd, dochter van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 1118 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 1119.

560.  Jan (Jelles) Overleden in het jaar 1674.

relatie met Antje (Reids)

561.  Antje (Reids) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

562.  Tjerck (Michiels) Geboren in het jaar 1630 en overleden in het jaar 1670 op 40 jarige leeftijd in Oostermeer, kind van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 1124 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 1125.

relatie met Mincke (Rinnerts) in het jaar 1638

563.  Mincke (Rinnerts) Geboren in Oostveen en overleden in het jaar 1671 in Witveen, dochter van Rinnert (Bauckes) (????-1620) volgt 1126 en Jedts (Jacobs) (????-1617) volgt 1127.

564.  Tjerck (Michiels) Geboren in het jaar 1630 en overleden in het jaar 1670 op 40 jarige leeftijd in Oostermeer, kind van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 1128 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 1129.

relatie met Mincke (Rinnerts) in het jaar 1638

565.  Mincke (Rinnerts) Geboren in Oostveen en overleden in het jaar 1671 in Witveen, dochter van Rinnert (Bauckes) (????-1620) volgt 1130 en Jedts (Jacobs) (????-1617) volgt 1131.

566.  Teye (Rinnerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Loltje (Sytses)

567.  Loltje (Sytses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

672.  Sybout (Folkerts) Geboren in Oudega, zoon van Folckert (Annes) (1600-1661) volgt 1344 en Antje (Folkerts) (????) volgt 1345.

relatie met Jeltje (Pytters) in het jaar 1659

673.  Jeltje (Pytters) Geboren in Opeinde.

674.  Alle (Gjalts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

relatie met Aath (Poppes)

675.  Aath (Poppes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

700.  Folckert (Fockes) Itsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Focke (Sjoerds) Itsma (????) volgt 1400 en Sybrich Folckerts (????) volgt 1401.

relatie met Tietske (Sytses) in het jaar 1645

701.  Tietske (Sytses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

702.  Gerben (Egberts) Geboren in het jaar 1599 in Kollumerzwaag en overleden in het jaar 1654 op 55 jarige leeftijd in Kollumerzwaag, zoon van Egbert (Folckerts) (1574-1616) volgt 1404 en Ancke (Gerbens) (1570-1631) volgt 1405.

relatie met Geertie (Nitters) in het jaar 1630

703.  Geertie (Nitters) Geboren in het jaar 1600 in Kollumerzwaag en overleden in het jaar 1651 op 51 jarige leeftijd in Kollumerzwaag, dochter van Nitte (Louwerens) (1556-1615) volgt 1406 en Tyets (Sybesdr) (????) volgt 1407.

Generatie 11

1088.  Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 2176 en Michiels (????) volgt 2177.

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

1089.  Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein.

1090.  Rinnert (Bauckes) Overleden in het jaar 1620 in Oostermeer, zoon van Baucke (Rinnerts) (????-1618) volgt 2180 en Mincke (????) volgt 2181.

relatie met Jedts (Jacobs) in het jaar 1616

1091.  Jedts (Jacobs) Overleden in het jaar 1617 in Eastermarderfean.

1100.  Ate (Wytzes) Geboren in Selmien en overleden in het jaar 1649 in Drachten, zoon van Wyttie (Allerts) (????-1622) volgt 2200 en Reyndts (Sygers) (????-1622) volgt 2201.

relatie met Wytscke (Auckes) in het jaar 1620

1101.  Wytscke (Auckes) Geboren in Ureterp en overleden in het jaar 1649 in Noorderdrachten.

1102.  Tyeetse (Impckes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Imcke (Annes) (????) volgt 2204 en Griet (Jelles) (????) volgt 2205.

relatie met Hylckjen (Heeres) in het jaar 1630

1103.  Hylckjen (Heeres) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

1106.  Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 2212 en Michiels (????) volgt 2213.

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

1107.  Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein.

1108.  Hendrick (Dircks) Geboren in het jaar 1572 in Noorderdrachten en overleden op 13-2-1649 op 77 jarige leeftijd in Zuid drachten.

relatie met Rixt (Roelofs) in het jaar 1598

1109.  Rixt (Roelofs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Roelof (Kornelis) Jogchums (1548-1590) volgt 2218 en Eelckjen (Tjallinghs) (1550-1591) volgt 2219.

1110.  Poope (Alles) Geboren in het jaar 1575 in Zuid drachten en overleden in het jaar 1640 op 65 jarige leeftijd in Drachten, kind van Alle (Bennes) (1535-1625) volgt 2220 en Eebeltje Wytzes (1538) volgt 2221.

relatie met Martjen (NN) in het jaar 1600

1111.  Martjen (NN) Geboren in het jaar 1586 en overleden in het jaar 1630 op 44 jarige leeftijd in Zuid drachten.

1118.  Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 2236 en Michiels (????) volgt 2237.

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

1119.  Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein.

1124.  Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 2248 en Michiels (????) volgt 2249.

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

1125.  Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein.

1126.  Rinnert (Bauckes) Overleden in het jaar 1620 in Oostermeer, zoon van Baucke (Rinnerts) (????-1618) volgt 2252 en Mincke (????) volgt 2253.

relatie met Jedts (Jacobs) in het jaar 1616

1127.  Jedts (Jacobs) Overleden in het jaar 1617 in Eastermarderfean.

1128.  Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 2256 en Michiels (????) volgt 2257.

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

1129.  Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein.

1130.  Rinnert (Bauckes) Overleden in het jaar 1620 in Oostermeer, zoon van Baucke (Rinnerts) (????-1618) volgt 2260 en Mincke (????) volgt 2261.

relatie met Jedts (Jacobs) in het jaar 1616

1131.  Jedts (Jacobs) Overleden in het jaar 1617 in Eastermarderfean.

1344.  Folckert (Annes) Geboren in het jaar 1600 in Wartena en overleden in het jaar 1661 op 61 jarige leeftijd in Oudega.

relatie met Antje (Folkerts) in het jaar 1656

1345.  Antje (Folkerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

1400.  Focke (Sjoerds) Itsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Sjoerd (Aetzes) Itsma (????-1600) volgt 2800 en Anna (Folckes) Grottinga (????-1598) volgt 2801.

relatie met Sybrich Folckerts in het jaar 1622

1401.  Sybrich Folckerts Geboren in Buitenpost.

1404.  Egbert (Folckerts) Geboren in het jaar 1574 in Kollumerzwaag en overleden op 2-10-1616 op 42 jarige leeftijd in Kollumerzwaag, zoon van Folkert (Wybes) (1545-1618) volgt 2808 en Beerte (Egberts) (1550-1618) volgt 2809.

relatie met Ancke (Gerbens) in het jaar 1595

1405.  Ancke (Gerbens) Geboren in het jaar 1570 in Kollumerzwaag en overleden op 28-11-1631 op 61 jarige leeftijd, dochter van Gerbe (Jarichs) (1530-1584) volgt 2810 en Bauck (Sijbes) (1530-1594) volgt 2811.

1406.  Nitte (Louwerens) Geboren in het jaar 1556 en overleden in het jaar 1615 op 59 jarige leeftijd, zoon van Louwerens (Nittes) (1525-1581) volgt 2812.

relatie met Tyets (Sybesdr) in het jaar 1581

1407.  Tyets (Sybesdr) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

Generatie 12

2176.  Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer.

relatie met Michiels in het jaar 1575

2177.   Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2180.  Baucke (Rinnerts) Geboortedatum onbekend en overleden op 14-1-1618 in Oostermeer.

relatie met Mincke in het jaar 1580

2181.   Mincke Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2200.  Wyttie (Allerts) Overleden in het jaar 1622 in Ureterp.

relatie met Reyndts (Sygers) in het jaar 1587

2201.  Reyndts (Sygers) Overleden in het jaar 1622.

2204.  Imcke (Annes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Anne (Sybolts) (????-1583) volgt 4408 en Montsa (Ockes) Broersma (????-1584) volgt 4409.

relatie met Griet (Jelles) in het jaar 1602

2205.  Griet (Jelles) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2212.  Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer.

relatie met Michiels in het jaar 1575

2213.   Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2218.  Roelof (Kornelis) Jogchums Geboren in het jaar 1548 in Boornbergum en overleden in het jaar 1590 op 42 jarige leeftijd in Nij Beets, zoon van Cornelis (????) volgt 4436.

relatie met Eelckjen (Tjallinghs) in het jaar 1573

2219.  Eelckjen (Tjallinghs) Geboren in het jaar 1550 in Zuid drachten en overleden in het jaar 1591 op 41 jarige leeftijd in Beets, dochter van Tjalling (Rinthies) (1520-1590) volgt 4438 en N. (Douwes) (1532-1591) volgt 4439.

2220.  Alle (Bennes) Geboren in het jaar 1535 in Zuid drachten en overleden in het jaar 1625 op 90 jarige leeftijd in Noorderdrachten, zoon van Benne (Alles) (1515-1580) volgt 4440 en NN (Minnerts) (????) volgt 4441.

relatie met Eebeltje Wytzes in het jaar 1560

2221.  Eebeltje Wytzes Geboren in het jaar 1538 in Zuiderdrachten.

2236.  Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer.

relatie met Michiels in het jaar 1575

2237.   Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2248.  Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer.

relatie met Michiels in het jaar 1575

2249.   Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2252.  Baucke (Rinnerts) Geboortedatum onbekend en overleden op 14-1-1618 in Oostermeer.

relatie met Mincke in het jaar 1580

2253.   Mincke Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2256.  Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer.

relatie met Michiels in het jaar 1575

2257.   Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2260.  Baucke (Rinnerts) Geboortedatum onbekend en overleden op 14-1-1618 in Oostermeer.

relatie met Mincke in het jaar 1580

2261.   Mincke Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

2800.  Sjoerd (Aetzes) Itsma Geboren in Drogeham en overleden in het jaar 1600 in Buweklooster, zoon van Aetze Itsma (1485-1522) volgt 5600.

relatie met Anna (Folckes) Grottinga

2801.  Anna (Folckes) Grottinga Geboortedatum onbekend en overleden op 25-1-1598 in Buweklooster, dochter van Folcke (Bottes) Grottinga (1491-1572) volgt 5602 en Auckjen N. (1495-1572) volgt 5603.

2808.  Folkert (Wybes) Geboren in het jaar 1545 in Kollumerzwaag en overleden in het jaar 1618 op 73 jarige leeftijd in Kollumerzwaag.

relatie met Beerte (Egberts) in het jaar 1570

2809.  Beerte (Egberts) Geboren in het jaar 1550 en overleden in het jaar 1618 op 68 jarige leeftijd in Kollumerzwaag.

2810.  Gerbe (Jarichs) Geboren in het jaar 1530 in Kollumerzwaag en overleden in het jaar 1584 op 54 jarige leeftijd in Kollumerzwaag, zoon van Jarich (1525) volgt 5620.

relatie met Bauck (Sijbes) in het jaar 1580

2811.  Bauck (Sijbes) Geboren in het jaar 1530 in Kollumerzwaag en overleden op 9-5-1594 op 64 jarige leeftijd in Kollumerzwaag.

2812.  Louwerens (Nittes) Geboren in het jaar 1525 en overleden in het jaar 1581 op 56 jarige leeftijd in Westergeest.

Generatie 13

4408.  Anne (Sybolts) Overleden in het jaar 1583.

relatie met Montsa (Ockes) Broersma

4409.  Montsa (Ockes) Broersma Overleden in het jaar 1584, dochter van Ocke (Pierssoen) (????) volgt 8818.

4436.  Cornelis Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

4438.  Tjalling (Rinthies) Geboren in het jaar 1520 in Zuiddrachten en overleden in het jaar 1590 op 70 jarige leeftijd in Kortehemmen, zoon van Reyntthy (Oeges) (1486-1544) volgt 8876 en Eelck N. (1488) volgt 8877.

relatie met N. (Douwes) in het jaar 1544

4439.  N. (Douwes) Geboren in het jaar 1532 in Nijega en overleden in het jaar 1591 op 59 jarige leeftijd in Kortehemmen.

4440.  Benne (Alles) Geboren in het jaar 1515 in Zuiderdrachten en overleden in het jaar 1580 op 65 jarige leeftijd, zoon van Alle (Arends) (1480-1543) volgt 8880 en Auckjen (Bennes) (1478) volgt 8881.

relatie met NN (Minnerts) in het jaar 1532

4441.  NN (Minnerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend.

5600.  Aetze Itsma Geboren in het jaar 1485 in Harkema en overleden in het jaar 1522 op 37 jarige leeftijd in Noorderdrachten.

5602.  Folcke (Bottes) Grottinga Geboren in het jaar 1491 in Surhuizum en overleden op 22-2-1572 op 81 jarige leeftijd in Buweklooster, zoon van Boote (Deeges) Grotijnghe (1486) volgt 11204.

relatie met Auckjen N. in het jaar 1521

5603.  Auckjen N. Geboren in het jaar 1495 in Drogeham en overleden in het jaar 1572 op 77 jarige leeftijd in Drogeham.

5620.  Jarich Geboren in het jaar 1525.

Generatie 14

8818.  Ocke (Pierssoen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Pier Ockema (????-1520) volgt 17636.

8876.  Reyntthy (Oeges) Geboren in het jaar 1486 in Zuiderdrachten en overleden in het jaar 1544 op 58 jarige leeftijd in Zuiderdrachten.

relatie met Eelck N. in het jaar 1511

8877.  Eelck N. Geboren in het jaar 1488.

8880.  Alle (Arends) Geboren in het jaar 1480 in Zuiderdrachten en overleden in het jaar 1543 op 63 jarige leeftijd.

relatie met Auckjen (Bennes) in het jaar 1504

8881.  Auckjen (Bennes) Geboren in het jaar 1478 in Zuiderdrachten.

11204.  Boote (Deeges) Grotijnghe Geboren in het jaar 1486 in Surhuizum, zoon van Degha Grottingen (1441) volgt 22408.

Generatie 15

17636.  Pier Ockema Geboren in smallebrug en overleden in het jaar 1520, zoon van Ocke Gerritsma (????) volgt 35272.

22408.  Degha Grottingen Geboren in het jaar 1441 in Surhuizum.

Generatie 16

35272.  Ocke Gerritsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend.